1. Saat dilimleri nasıl oluşur?

Londra’da Greenwich üzerinden geçen boylam sıfır noktası olarak kabul edilmekte ve Londra’dan doğuya doğru ileri gidildikçe saat dilimleri GMT+1, GMT+2, GMT+3 olarak belirlenirken; başlangıç boylamından batıya doğru geri gidildikçe GMT-1, GMT-2, GMT-3 olarak belirlenmektedir.

2. Türkiye hangi saat dilimleri arasında yer almaktadır?

26° ve 45° doğu boylamları arasında yer alan ülkemiz, GMT+2 ve GMT+3 saat dilimlerinde yer almaktadır.

3. Ulusal saat (ortak saat) nedir?

Bir ülke içerisindeki boylamlardan herhangi birinin saat dilimine karşılık gelen zamanın ülke sınırları içinde yerel saat olarak kullanılmasıdır.

4. Türkiye ulusal saat olarak hangi boylamı referans olarak almaktadır, Türkiye’nin ulusal saati nedir?

26/12/1925 tarihli ve 697 sayılı Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun’un 2 nci maddesinde belirtilen “Griniç’e göre otuzuncu derecede bulunan boylam dairesi bütün Türkiye Cumhuriyeti saatleri için esas alınır.” hükmüne dayanarak, 1984 yılından bu yana Greenwich’e göre 30. derecedeki boylam dairesi bütün Türkiye saatleri için esas alınmıştır. Buna göre Türkiye’nin ulusal saati GMT+2 zaman dilimine karşılık gelen saattir.

5. YSU nedir?

Yaz saati uygulaması, diğer bir deyişle ileri saat uygulaması yaz ayları boyunca ulusal saate göre saatlerin 1 saat ileri alınması şeklinde gerçekleştirilen uygulamadır.

6. Neden YSU ?

YSU, gün ışığından daha fazla yararlanılmasını ve suretle enerji tasarrufu sağlanmasını hedefler.

7. Dünyada YSU ne şekildedir?

Avrupa'da İzlanda hariç tüm ülkelerde, Amerika kıtasında bazı eyaletleri hariç tüm ABD’de, bazı bölgeleri hariç Kanada’da, Meksika’da ve Küba’da YSU vardır. Çin, Japonya, Güney Kore, Hindistan, Pakistan, Libya, Cezayir, Gürcistan, Azerbaycan, Rusya, Orta Asya Ülkeleri, Peru, Arjantin, Orta ve Güney Amerika’da bazı ülkeler, Avustralya’nın bir kısmı, Kanada'da ve ABD'de bazı eyaletler YSU’dan vazgeçmişlerdir. Tayland, Arap yarımadası ülkeleri, Orta Afrika ülkelerinin bir bölümü (Fas, Mısır, Tunus gibi), Güney Amerika'da Brezilya ve Şili dışında kalan ülkeler ve bazı Uzak Doğu ülkeleri YSU’yu hiç uygulamamışlardır.

8. Ülkemizde YSU ve ulusal saatimize esas alınan boylama dair tarihsel gelişim nasıl olmuştur?

28 Aralık 1946 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5049 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ülkemizde ilk defa “yaz saati uygulamasına Avrupa ile aynı tarihlerde geçilmesi” kararı alınmıştır. 1962-1972 yılları arasında aralıklı YSU’ya devam edilmiştir. 1978 yılına kadar 30o doğu boylamı referans alınırken, 26/06/1978 tarihinde kabul edilen 2153 sayılı Kanunda referans boylam 45o doğu boylamı olarak belirlenmiş ve YSU uygulanmamıştır. 06/12/1984 tarihinde kabul edilen 3097 sayılı Kanunda referans meridyen olarak yeniden 30o doğu boylamı kabul edilmiş ve YSU’nun Avrupa ülkeleri ile eşzamanlı uygulanmasına geçilmiştir.

9. Neden yıl boyu YSU?

YSU’nun yıl boyu uygulanmasıyla halihazırda sağlanan enerji tasarrufunun artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca, saat değişikliklerinin fizyolojik ve psikolojik açıdan insanlar üzerinde yarattığı olumsuz etkinin de ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Mevcut uygulamada, YSU başlangıç ve bitiş dönemleri olan Ekim ve Mart aylarında psikolojik uyum problemlerinin yaşandığı; saat değişikliklerinden kaynaklanan biyolojik saat bozukluğu, stres, kaygı, uyku bozukluğu ve mevsimsel depresyon gibi psikolojik sorunların oluştuğu değerlendirilmektedir. Bu yüzden, 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta saatlerin yeniden düzenlenmesi hakkındaki 14/3/2016 tarihli ve 2016/8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan “-30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04:00’ten itibaren bir saat geri alınması;” ibaresi yürürlükten kaldırılarak, gün Işığından daha fazla yararlanmak amacıyla; bütün yurtta 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03:00’ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan YSU’nun, her yıl, yıl boyu sürdürülmesi” kararlaştırılmıştır.