Yönetim

                                    İlgili Sayfalar: Organizasyon Şeması / Daire Başkanlıkları
Murat Zekeriya AYDIN
Genel Müdür

1975 yılında Ankara'da doğdu. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Aynı okulda Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 1997 yılından itibaren sırasıyla Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü'nde Araştırma Görevlisi; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda Mühendis, Şube Müdürü, Daire Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı; özel sektörde enerji projelerinin geliştirilmesi ve koordinasyonundan sorumlu yönetici olarak görev yaptı.

23.06.2016 tarihinde EÜAŞ Genel Müdür Yardımcılığına vekaleten atanmıştır. 10.02.2017 tarihinde Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır.

01.05.2017 tarihinde Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne vekaleten atanmıştır. 13.12.2017 tarihinde Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne ve EÜAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atanmıştır.

22.06.2018 tarihinde EÜAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği’ne yeniden atanmıştır.

Evli ve 1 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Ramazan USTA
Genel Müdür Yardımcısı

1973 yılında Giresun’da doğdu. Temmuz 1994’te Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Şubat 2001’de Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri Bilim Dalında, Haziran 2001’de Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalında ve 2007 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Organizasyon Bilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı. 2003-2007 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Meslek Yüksek Okulunda Misafir Öğretim Üyesi olarak dersler verdi. Halen Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Doktora çalışması tez aşamasında devam etmektedir.

Ağustos 1994 yılında Ankara Üniversitesinde Öğretim Görevlisi, Nisan 1995 yılında TSE Ankara’da Mühendis olarak çalışmaya başladı. 1995-2001 yılları arasında TSE Kayseri, İzmir, Konya Bölge Müdürlüklerinde Mühendis olarak çalıştı. 2001 yılında TSE Giresun Mahalli Temsilcisi, 2005 yılında TSE İzmir Bölge Müdürü, 2007 yılında TSE İzmir Laboratuvarları Grup Başkanı, 2011 yılında TSE Standart Hazırlama Merkezi Başkanı olarak atandı.

Nisan 2013’de Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyeliğine, Temmuz 2014’te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Yardımcılığına ve Aralık 2017’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı TEMSAN A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı.

Temmuz 2018’de Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü görevlerinin Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmesiyle birlikte Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Evli ve 3 çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

Sebahattin ÖZ
Genel Müdür Yardımcısı V.

1986 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümünde lisans, 1997 Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

1986-2017 yılları arasında Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünde mühendis, şube müdürü ve daire başkanı görev yapmıştır. 2017 yılından beri Genel Müdür Yardımcısı Vekili olarak görev yapmaktadır.

Yüksel MALKOÇ
Genel Müdür Yardımcısı V.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümünde lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı.

6 yıl Öğretim Görevlisi olarak KTܒnde çalıştı. rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, dalga ve akıntı enerjisi, deniz gradyan enerjisi, biyokütle enerjisi, hidroelektrik enerji, meteoroloji, hidroloji, hidrometeoroloji, kar hidrolojisi, GIS ve uzaktan algılama, hidrometri, Karadeniz Bölgesi’ndeki fabrika atıklarının deniz ortamında dağılımının modellenmesi, uydularla yağmur miktarlarının tahmini ve Karadeniz tipi balıkçı teknelerinin emniyetli çalışma şartlarının belirlenmesi konularında çalışmalar yaptı.

Mülga Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünde mühendis, şube müdürü ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. Rüzgar, güneş, biyokütle ve deniz kaynaklı yenilenebilir enerji potansiyeli atlasları, yenilenebilir enerji mevzuatı, enerji bilgi yönetim sistemleri, enerji verimliliği portalı, enerji verimliliği ölçme ve değerlendirme, Türkiye kuraklık analizi, yerli rüzgar türbini geliştirilmesi, biyodizel üretimi, Türkiye akarsularındaki trendler, hibrit enerji üretimi, offshore rüzgar enerjisi, rüzgar ve güneş enerjisi tahmin sistemleri, iklim değişikliği gibi birçok projelerin geliştirilmesi, yürütülmesi ve tamamlanmasında aktif görevlerde bulundu.

YEKA Modelinin ülkemize kazandırılması, mevzuatının geliştirilmesi ve uygulaması çalışmalarında bulundu.

Ulusal ve uluslararası birçok bilimsel dergi, kongre ve konferansta yayımlanmış ve sunulmuş 50’den fazla çalışması bulunmaktadır. Türkiye Akarsu Havzaları ve Hidrolojik Kuraklık Analizi ve Meteorolojik Karakterli Doğal Afetler ve Meteorolojik Önlemler adlı iki kitabın ortak yazarlarındandır.

Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği, Güneş Enerjisi Derneği ve Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği yönetimlerinde ve çalışmalarında değişik dönemlerde görev aldı.

Halen Avrupa Enerji Ağı (EnR) Türkiye temas noktası görevini ve çalışmalarını da yürütmektedir.

Murat HARDALAÇ
Genel Müdür Yardımcısı

1962 yılında Elazığ’da doğdu. 1985 yılında Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1985-1986 yılları Bolton Institute of Higher Education ve Central Manchester Collage’de eğitim aldı.

1986 – 1993 yılları Çukurova Üniversitesinde Öğretim Görevlisi; 1993 -2008 yılları Petkim Petrokimya Holding A.Ş’de mühendis ve Bakım/Onarım Yöneticisi; 2008 yılından itibaren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı EİGM’de Mühendis, Enerji ve Çevre Yönetimi Daire Başkanı ve Enerji Yatırımları Daire Başkanı (V) olarak görev yaptı.

01 Mayıs 2017 tarihinde Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcılığına vekâleten atandı.

27.02.2018 tarihinde Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcılığına asaleten atandı.

Evli ve iki çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Ahmet CEBECİ
Genel Müdür Yardımcısı V.

1969 yılında Elazığ’da doğdu. 1992 yılında Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümünden mezun oldu.

1995 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi raylı sistemlerde işletme merkezi şefi olarak göreve başladı. 1998 yılında Elektrik Üretim Anonim Şirketine geçti. 2004 yılına kadar Sarıyar Hasan Polatkan ve Gökçekaya Hidroelektrik santrallerinde işletme ve bakım mühendisi olarak görev yaptı.

2004 yılında EÜAŞ Araştırma ve Geliştirme Müdürü olarak atandı. 2006-2013 yılları arasında EÜAŞ Hidroelektrik Santraller Dairesi Başkanlığında Test ve Verimlilik Şube Müdürü ile Etüt ve Rehabilitasyon Şube Müdürü olarak görev yaptı.

2017 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Enerji Politikaları ve Stratejileri Daire Başkanı görevine atandı. 2018 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.