Rüzgar(RES)

Rüzgar Enerjisi
İşletmedeki RESler
Türkiye RES Tesis Bilgileri
Türkiye RES Haritası
Rüzgar Enerjisi İle İlgili Kurumlar
REPA(İl Bazlı Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli Atlası)
Rüzgar Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik Gereği İstenen Bilgiler
REPA-Alansal Rüzgâr Kaynak Bilgisi Temini için Yapılması Gerekenler ve Örnek Raporu
REPA-Noktasal Rüzgâr Kaynak Bilgisi Temini için Yapılması Gerekenler ve Örnek Raporu
Teknik Etkileşim Analizi (TEA) İş Akışı