Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisleri İçin Lisans Alma Süreçleri

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA DAYALI ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN LİSANS ALMA SÜREÇLERİ
1- Türk Ticaret Kanunu’na göre elektrik üretimi amacıyla şirket kurulması
2- Şirket tarafından proje geliştirilecek sahada tesis türüne göre rüzgar veya güneş ölçüm istasyonlarının kurulacağı yer için kullanım hakkının edinilmesi
3- Rüzgar veya güneş ölçüm istasyonlarının kurulması
4- Kurulan ölçüm istasyonları için hazırlanan “Ölçüm İstasyonu Kurulum Raporu’nun Meteoroloji Genel Müdürlüğü veya Akredite kuruluşlarca onaylanması
5- En az 1 yıl süreli ölçüm verilerinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü veya Akredite kuruluşlara gönderilmesi
6- 1 yıl sonunda “Ölçüm Sonuç Raporu’nun Meteoroloji Genel Müdürlüğü veya Akredite kuruluşlarca onaylanması
7- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve EPDK Kurul Kararlarıyla duyurulan başvuru bilgi ve belgelerin hazırlanması
8- EPDK Kurul Kararlarıyla duyurulan tarihlerde önlisans başvurusunun yapılması
9- Önlisans başvurusunun EPDK tarafından ön incelenmesi
10- Ön incelemesi uygun bulunan başvuruların YEGM tarafından teknik değerlendirmesinin yapılması
11- Teknik değerlendirmesi uygun görülenler için YEGM tarafından hazırlanan “Teknik Değerlendirme Sonuç Raporu’nun EPDK’ya gönderilmesi
12- Teknik değerlendirmesi yapılan ve aynı bölgede bulunan başvurular için TEİAŞ tarafından “yarışma” sürecinin tamamlanması
13- Birim “MW” kurulu güç için en fazla ücreti ödemeyi taahhüt eden başvurunun TEİAŞ tarafından EPDK’ya bildirilmesi
14- Yarışmayı kazanan Şirkete EPDK tarafından “Önlisans” verilmesi
15- Önlisans sürecinde Şirket tarafından tesis kurulumuna yönelik her türlü idari izinlerin alınması ve tesisin imar planlarına işlenmesi
16- Şirkete EPDK tarafından “lisans” verilmesi
17- Tesise ait projelerin ETKB veya ETKB’nin yetkilendireceği kuruluşlarca onaylanması
18- İnşaat ve kurulum işlemlerinin tamamlanması
19- Tesisin ETKB veya ETKB’nin yetkilendireceği kuruluşlarca kabul edilmesi
20- Ticari işletme

Not:Ölçümler sadece rüzgar ve güneş enerjisine dayalı önlisans başvuruları için yapılmaktadır.

Sayfa Başına Dön | Anasayfa