Akıllı Şehirler

Akıllı şehir kavramını içinde iskan eden insanı ve geleceğini ve onun ihtiyaçlarını düşünen şehir gibi algılamak doğru bir yaklaşımdır.

Tabii ki konu birçok eksen üzerine oturan bütüncül bir yaklaşımı gerektiriyor. Ve bu eksenlerden göz ardı edilemez olanlardan birisi de enerji ekseni, ya da enerjinin de içinde yer aldığı ekonomi ekseni. Şehrin akıllılığı içinde yaşayanların ihtiyaçlarını en etkin bir biçimde en doğru maliyetle ve vaktinde ve bunu sürdürülebilir bir şekilde karşılamasıyla bire bir ilintilidir.

Doğal olarak da, 'Akıllı Şehir' entegre yaklaşımının bir önemli boyutu da Enerji Verimliliğidir; Enerjiyi yerli yerinde, doğru ve etkin bir biçimde kullanmaktır.Sayfa Başına Dön | Anasayfa