Merkezi Sınav - 16.07.2018

16 TEMMUZ 2018 ENERJİ YÖNETİCİSİ, SANAYİ ETÜT-PROJE ve BİNA ETÜT-PROJE MERKEZİ SINAVLARI SONUÇLARI

27/10/2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” ve 18/09/2012 tarih ve 28415 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca, enerji yöneticisi” ve/veya etüt-proje eğitimine katılanlara sertifika verilebilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından 16 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenmiş olan “Enerji Yöneticisi”, “Sanayi Etüt-Proje” ve “Bina Etüt-Proje” Merkezi Sınavları Sonuçları açıklanmıştır.

Sınav Adı: Merkezi Sınav (2. Dönem - Temmuz Dönemi)
Sınav Tarihi: 16.07.2018
Sınav Klavuzu:  >> İndir <<
* Sınav sonuçlarını öğrenmek için lütfen sınav türünü seçip, T.C. Kimlik Numaranızı ve güvenlik kodunu sisteme giriniz...

Sınav TürüSertifikaların alınması işlemi aşağıdaki şekillerde olabilir;
a. Sertifika sahibi kişi bizzat Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne gelerek sertifikasını kendisi alabilir.
b. Sertifika sahibi kişi bir başka kişiye noterden konuyla ilgili bir vekaletname vermek suretiyle sertifikasını aldırabilir. Bu durumda sertifika alacak kişi Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne gelmek, vekaletname ve kimliğini ibraz etmek suretiyle sertifikayı alabilir.
c. Sertifikaya sahip birden fazla kişinin bir kurum veya kuruluşta görev yapması halinde kurum veya kuruluş sertifika almaya hak kazanan kişilerin T.C. kimlik numaraları ve isimlerinin belirtildiği aşağıdaki linkte örneği verilen imzalı ve onaylı bir talep yazısı yazmak suretiyle sertifikaların kurum veya kuruluş adresine gönderilmesini talep edebilir. Bu durumda Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından talep edilen sertifikalar belirtilen adrese gönderilir.

Örnek Yazı

Sayfa Başına Dön | Anasayfa