Ritm Projesi

Proje ile ilgili web adresi:  www.ritm.gov.tr

                                                                           
Ülkemizin rüzgar enerjisi potansiyelinden azami ölçüde yararlanmak, daha fazla rüzgar santralinin elektrik sistemine entegrasyonunu sağlamak ve rüzgardan üretilecek elektriksel gücün önceden tahmin edilmesine yönelik “Türkiye’de Rüzgardan Üretilen Elektriksel Güç İçin İzleme Tahmin ve Yönetim Sistemi” projesi TÜBİTAK UZAY ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü işbirliği ile 15 Temmuz 2010 tarihinde yürütülmeye başlanmıştır. Ülkemizde ilk kez uygulaması yapılacak söz konusu proje ile ülkemizde yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması, sonuçlarından faydalanılması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında Genel Müdürlük ana binası içerisinde bir “Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi”(RİTM) kurulmuştur. Günümüz itibariyle işletmedeki 14 adet rüzgar santrali merkeze dahil edilmiş, santralların üretimlerinin izlenmesine ve geleceğe ilişkin üretim tahminlerinin yapılmasına başlanmıştır. İki aşamalı olarak planlanan projenin birinci aşamasının 2012 yılı sonunda ve ikinci aşamasının 2013 yılı sonunda tamamlanması öngörülmektedir. Yapılacak hukuksal düzenlemelerle işletmeye alınan bütün rüzgar santrallarının merkeze dahil edilmesi planlanmaktadır.
                                             
Sistemin işleyiş şekli aşağıdaki şemada özetlenmektedir. İşletmedeki rüzgar santralarından meteorolojik veriler (hız, yön, sıcaklık vb.) rüzgâr ölçüm istasyonları aracılığı ile türbin status durumları ise scadalar aracılığı ile alınmaktadır. Ayrıca santrallerin transformatör merkezlerine tesis edilen monitörler ile güç, akım, gerilim vb. veriler anlık olarak Rüzgâr Enerjisi İzleme ve Tahmin Merkezi’ne iletilmektedir. Bu verilerin senkron bir şekilde aktarılması GPS modülleri ile yapılmaktadır. Sözü edilen verilere ek olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan rüzgar tahminleri merkeze belirlenen aralıklarla aktarılmakta, ayrıca merkezde sayısal hava tahminleri oluşturulmaktadır. Aktarılan bütün veriler merkezde tesis edilen veri toplama sistemi ile alınmakta ve veri tabanı sunucusunda depolanmaktadır. Verilerin tümü kullanılarak her bir rüzgar santrali için 48 saatlik rüzgârdan üretilecek elektriksel güç tahminleri oluşturulmaktadır.

                                                     

Ritm Projesi Kapsamında İzlenen RES'lerin Gerçek Zamanlı Tüm Güç Üretimleri ve Üretim Tahminleri:
Anlık Görüntü Sayfası

Proje Kapsamındaki Rüzgar Santralleri
                                             

15.11.2012 tarihinde RİTM Proje Merkezimiz; ETKB/EGM Genel Müdür Yardımcısı Sn. Barış SANLI, EPDK Grup Başkanı Sn. Mehmet MUNGAN, ELDER yetkilisi Sn. Uğur YUKÜL ve Özel Sektör Dağıtım Şirketi yetkilileri tarafından ziyaret edilmiştir.

                                                 

29.11.2012 tarihinde RİTM Proje Merkezimiz; ETKB’lığı Müşteşar Yardımcısı Sn. Nevzat KAVAKLI ve TETAŞ Genel Müdürü Sn. Hacı Duran GÖKKAYA tarafından ziyaret edilmiştir.

                                                 


11.07.2013 tarihinde yayınlanan 'RİTM Bağlantı Teknik Özellikleri';
1-  Rüzgar Gücü Çözümleyici (RGÇ) Teknik Özellikleri
2-  SCADA Teknik Özellikleri
3-  Rüzgar Gözlem İstasyonu (RGİ) Teknik Özellikleri (Projenin 2. aşama çalışmaları sonucunda karar verilecek ve 2014 yılı içinde yayınlanacaktır.)


Fotoğraf Galerisi

Sayfa Başına Dön | Anasayfa