Yayınlar

Mevcut Yayınlar
1- Sanayide Enerji Yönetimi Esasları(4 Cilt)
2- Bina ve Enerji Yöneticileri Eğitimleri(3 Cilt)

Satış Koşulları
* Yayınlar için %8, veriler için %18 KDV oranları uygulanır.
* Kamu kurum - kuruluşlarına ve üniversitelere %50, öğrencilere %70 indirim oranları uygulanır.
* Yayınların ve verilerin tamamının ya da bir kısmının kullanıldıkları yerlerde, referans olarak gösterilmesi zorunludur.
* İndirim oranına tabi başvurularda gerekli belgeler ibraz edilecektir.
* Posta ile yapılan taleplerde gönderme giderleri alıcıya aittir.
* Veriler disket, fotokopi veya basılı doküman olarak verilebilir.
* Başkanlığımızla veri alış-verişi olan kamu kurum ve kuruluşlarına ve ortak çalışma yapılan üniversitelere düzenlenecek protokol dahilinde ilgili veri ve yayınlar ücretsiz verilebilir.
* Satılan veri ve yayınlar geri alınmaz, Başkanlık izni olmaksızın çoğaltılamaz, kopya edilemez ve üçüncü şahıslara verilemez.
* Talep edilen veri ve yayınların verilip verilmemesi ve teslim süresi Başkanlık takdirindedir.
* Ücretli yayınlardan satın almak isteyenler, aşağıdaki taahhütname linkine tıklayarak dokumanı bilgisayarlarına indirmelidirler. Taahhütname dokumanı eksiksiz bir şekilde doldurularak gerekli yayın ücreti banka hesabına yatırılır ve taahhütname ile beraber ilgili banka dekontu aşağıda verilen adrese gönderilmelidir.

Taahhütname

Banka Hesap Numarası: Enerji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü - T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi - TR 5700 0010 0100 0003 5015 4015 (Açıklama bölümüne EVÇED eklenmelidir.)
İrtibat Telefon Numarası: (0312) 295 52 50 - (0312) 212 64 20 / 6110
Internet Adresi: www.yegm.gov.tr
E-posta Adresi: ismail_yilmaz@enerji.gov.tr(İsmail YILMAZ)
Adres: Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı Türk Ocağı Caddesi No:2 Posta Kodu:06520 Çankaya/ANKARA