Yayınlar

Mevcut Yayınlar
1- Sanayide Enerji Yönetimi Esasları(4 Cilt)
2- Bina ve Enerji Yöneticileri Eğitimleri(3 Cilt)
3- Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası(GEPA) Albümü
4- Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlası(REPA) Albümü
5- Güneş Ve Rüzgar Enerjisi Verileri

Satış Koşulları
* Yayınlar için %8, veriler için %18 KDV oranları uygulanır.
* Kamu kurum - kuruluşlarına ve üniversitelere %50, öğrencilere %70 indirim oranları uygulanır.
* Yayınların ve verilerin tamamının ya da bir kısmının kullanıldıkları yerlerde, referans olarak gösterilmesi zorunludur.
* İndirim oranına tabi başvurularda gerekli belgeler ibraz edilecektir.
* Posta ile yapılan taleplarde gönderme giderleri alıcıya aittir.
* Veriler disket, fotokopi veya basılı doküman olarak verilebilir.
* Genel Müdürlüğümüzle veri alış-verişi olan kamu kurum ve kuruluşlarına ve ortak çalışma yapılan üniversitelere düzenlenecek protokol dahilinde ilgili veri ve yayınlar ücretsiz verilebilir.
* Satılan veri ve yayınlar geri alınmaz, Genel Müdürlük izni olmaksızın çoğaltılamaz, kopya edilemez ve üçüncü şahıslara verilemez.
* Talep edilen veri ve yayınların verilip verilmemesi ve teslim süresi Genel Müdürlük takdirindedir.
* Ücretli yayınlardan satın almak isteyenler, aşağıdaki taahhütname linkine tıklayarak dokumanı bilgisayarlarına indirmelidirler. Taahhütname dokumanı eksiksiz bir şekilde doldurularak gerekli yayın ücreti banka hesabına yatırılır ve taahhütname ile beraber ilgili banka dekontu aşağıda verilen adrese göderilmelidir.

Taahhütname

Banka Hesap Numarası: Enerji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü - T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi - TR 5700 0010 0100 0003 5015 4015 (Açıklama bölümüne YEGM eklenmelidir.)
İrtibat Telefon Numarası: 0(312) 295 53 31 - 0(312) 295 54 13
Genel Müdürlük Faks: 0(312) 295 50 05
Internet Adresi: www.yegm.gov.tr
E-posta Adresi: bcolak@yegm.gov.tr(Berrin ÇOLAK)
Adres: Enerji İşleri Genel Müdürlüğü(Kampüs) Eskişehir Yolu 7. km No:166 06520 Çankaya-ANKARA

Enerji verimliliği, temiz enerji üretim teknolojileri, emisyon ticareti vb. konularda Uluslararası Enerji Ajansı'nın(IEA) ücretsiz raporları
www.iea.org/publications/freepublications