BİNALARDA YENİLEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ EKONOMİK ANALİZ ARACI (YET-EAA)

BİNALARDA YENİLEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ EKONOMİK ANALİZ ARACI (YET-EAA)

05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında 'Yeni yapılacak olan ve yapı ruhsatına esas kullanım alanı yirmibin metrekarenin üzerinde olan binalarda ısıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi sıcak su, elektrik ve aydınlatma enerjisi ihtiyaçlarının tamamen veya kısmen karşılanması amacıyla, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı, hava, toprak veya su kaynaklı ısı pompası, kojenerasyon ve mikrokojenerasyon gibi sistem çözümleri tasarımcılar tarafından projelendirme aşamasında analiz edilir. Bu uygulamalardan biri veya birkaçı, Bakanlık tarafından yayımlanan birim fiyatlar esas alınmak suretiyle hesaplanan, binanın toplam maliyetinin en az yüzde onuna karşılık gelecek şekilde yapılır.' hükmü yer almaktadır. Genel Müdürlüğümüz, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği ile yürütülen Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi kapsamında, söz konusu hüküm uyarınca binalarda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik yatırımlara fizibilite çalışmaları safhasında yardımcı olabilmek ve bu alanda ulusal veri tabanına sahip olabilmek amacıyla Binalarda Yenilebilir Enerji Teknolojileri Ekonomik Analiz Aracı (YET-EAA) hazırlanmış ve kullanıma açılmıştır. Yukarıdaki bağlantıdan erişim sağlayabileceğiniz yazılım;

- Binalarda yenilenebilir enerji kullanımının faydalarının hesaplanmasına,
- Maliyet ve fayda hesaplamalarının yapılması,
- Muhtemel yenilenebilir enerji kullanım seçenekleri senaryolarının ve baz senaryonun karşılaştırmasının yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Sayfa Başına Dön | Anasayfa