Sanayide Verimsiz Elektrik Motorlarının Dönüşümü Yol Haritasının

Sanayide Verimsiz Elektrik Motorlarının Dönüşümü Yol Haritasının Hazırlanması Geçici İhtisas Komisyonu Toplantısı

21 Aralık 2017 tarihinde Genel Müdürlüğümüz tarafından Ankara’da düzenlenen 'Sanayide Verimsiz Elektrik Motorlarının Dönüşümü Yol Haritasının Hazırlanması Geçici İhtisas Komisyonu' ilk toplantısı, komisyona üye kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla, Genel Müdürlüğümüz Hamdi Toker Toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu’nun 12.10.2017 tarihli toplantısının 2017/4 sayılı kararına istinaden oluşturulan Geçici İhtisas Komisyonunun ilk toplantısı, Genel Müdür Yardımcımız Sayın Dr. Yüksel MALKOǒun katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Komisyon, Sanayide verimsiz elektrik motorlarının dönüşüm programının uygulama planını, önceliklerini ve odaklarını belirlemek, uygulamaları takip etmek, uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri geliştirmek ve sonuçlarını Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu'na sunmak amacıyla;

• Finansman, farkındalık oluşturma, vergisel düzenlemeler, piyasa gözetimi ve denetimi, dış ticaret boyutu, yerli üretim için kapasite ve teknolojik yetkinlik, test ve ölçüm altyapısı, teknik müşavirlik, kurumsal kapasite (OSB, EVD, sanayi işletmeleri vb.), diğer mevzuat düzenlemeleri gibi çok boyutlu ve çok taraflı bir perspektifle konunun ele alınması ve gerekli faaliyetlerin etkin olarak yürütülmesi,
• Dönüşümün uygulama ve finansman modellerine ilişkin alternatifler üretilmesi ve önerilmesi

görevlerini yerine getirecektir.


KOMİSYONA ÜYE KURUM VE KURULUŞLAR
=========================================================================
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü
- Kalkınma Bakanlığı
- Maliye Bakanlığı
- Ekonomi Bakanlığı
- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
- Türk Standartları Enstitüsü (TSE)
- Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK)
- Türkiye Kalkınma Bankası
- Elektrik Motorları Sanayicileri Derneği (EMOSAD)
- Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER)
- Gazi Üniversitesi


Sayfa Başına Dön | Anasayfa