Verimlilik Artırıcı Proje Destek Ödeme Toplantısı

Verimlilik Artırıcı Proje Destek Ödeme Toplantısı

07 Kasım 2017 tarihinde Genel Müdürlüğümüz tarafından Ankara’da düzenlenen “Verimlilik Artırıcı Proje Destek Ödeme Toplantısı”, ödemeye hak kazanan 29 endüstriyel işletmenin temsilcilerinin katılımıyla, Genel Müdürlüğümüz Hamdi Toker Toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.Genel Müdürümüz Sayın Dr. Oğuz CAN’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantı destek ödeme sözleşmelerinin karşılıklı olarak imzalanmasıyla devam etmiştir.

Destekler Grubu Koordinatörü Sayın Bora OMURTAY tarafından yapılan Verimlilik Artırıcı Projeler konulu sunumun ardından Verimlilik Artırıcı Proje Destekleri konusunda katılımcılarla fikir alışverişinde bulunulmuş olup, bunun sonucunda katılımcılar tarafından aşağıdaki hususlar gündeme getirilmiştir.

  •   Verimlilik Artırıcı Proje değerlendirme sürecinin etkin hale getirilmesi,
  •   Desteklenen projelerin geri ödeme süresi olan mevcut azami 5 yılın artırılması,
  •   Verimlilik Artırıcı Projelerin yatırım bedeli olan mevcut KDV hariç 1 milyon TL nin artırılması,
  •   Verimlilik Artırıcı Projelerde çeşitliliğinin sağlanması,
  •   Isı tasarrufu sağlayan Verimlilik Artırıcı Projelere verilen mevcut % 20 desteğinin artırılması,
  •   Enerji Verimliliği Danışmanlık şirketlerinin yetkinliğinin ve sektörel uzmanlıklarının geliştirilmesi,
  •   Verimlilik Artırıcı Proje başvuruların her yıl Ocak ayında alınması yerine başvuruların yıl içine yayılması,
  •   Gerçekleştirilen projelerden örnek uygulamaların Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından endüstriyel işletmeler ile paylaşılması,
  •   Yıllık enerji tüketimi 1000 TEP altında olan KOBİ’lerin Verimlilik Artırıcı Proje destek kapsamına alınması,
  •   Enerji izleme otomasyon sistemleri ve ölçüm ekipmanlarının Verimlilik Artırıcı Proje destekleri kapsamında değerlendirilmesi,
  •   Verimlilik Artırıcı Proje tanıtım ve bilinçlendirme faaliyetlerinin artırılması,

Sayfa Başına Dön | Anasayfa