POMPAJ DEPOLAMALI HİDROELEKTRİK SANTRALLER (PHES) YOL HARİTASI ÇALIŞTAYI

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğümüzce organize edilen “Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santraller (PHES) Yol Haritası Çalıştayı”; Paydaş kuruluşlardan EİGM, TEİAŞ, EÜAŞ, DSİ, EPDK, EPİAŞ, özel sektörden GE Renewable Energy, Andritz Hydro, Litostroj Power, Voith, Finansman kuruluşlarından Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Sivil Toplum Kuruluşlarından HESİAD ile özel sektör temsilcilerinin, üreticilerin ve yatırımcıların katılımlarıyla 26 Şubat 2018 tarihinde Mövenpick Hotel Ankara’da gerçekleştirildi.

Çalıştaya; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Abdullah TANCAN, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Sayın Dr. Oğuz CAN, EÜAŞ Genel Müdürü Sayın Nevzat ŞATIROĞLU, TEMSAN Genel Müdürü Sayın İbrahim TOPRAK, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Sayın Murat DAĞDEVİREN, EÜAŞ Genel Müdür Yardımcısı Sayın Nurettin KULALI, ETKB Dış İlişkiler ve AB Genel Müdür Yardımcısı Sayın Öztürk SELVİTOP, Kamu kurum ve kuruluşlarının, paydaşların, üreticilerin, yatırımcıların, finans sektör temsilcilerinin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üniversitelerden 250 civarında yerli ve yabancı uzman katılmıştır.

Çalıştayın açılış konuşmasında Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Sayın Dr. Oğuz CAN Bey Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santraller Yol Haritası Çalıştayının içeriği hakkında bilgi vererek, tüm katılımcılara teşekkür etmiştir.

ETKB Müsteşar Yardımcımız Sayın Abdullah TANCAN Bey Türkiye’nin genel yenilenebilir enerji görünümünden bahsederek konuşmasında;


'Ülkemizdeki PHES’lerle ilgili analizler 2010 yılında JICA ile yapılan master plan ve optimal güç analizi çalışmaları ile başlamıştır. PHES'lere olan ihtiyacı tartışmak, en uygun, en ucuz, en yetkin şekilde planlamak amacıyla 07/02/2017 tarihinde Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde, EİGM, TEİAŞ, EÜAŞ, DSİ, EPDK ve EPİAŞ’ın yer aldığı PHES Yol Haritası Çalışma Grubu oluşturulmuştur.

Bu grubun altı oturum olarak yürüttüğü çalışmalarının sonucunda;
• Üretim/tüketim tesisi, depolama tesisi gibi bilgileri de içerecek şekilde PHES tanımı,
• Gerekliliği,
• İhtiyacın Niteliği,
• Yer seçimi, Potansiyel, Kapasite, Zamanlama,
• Teknik ve İşletme kriterleri,
• Mevzuat İhtiyaçları,
• Piyasa ve Tarife analizleri
• Avrupa ülkelerindeki uygulamalar
gibi hususlar değerlendirilerek yol haritası raporu hazırlanmıştır.

PHES’lerin dünyadaki yapılış amaçları incelendiğinde;
• Puant talebin karşılanması,
• Güvenli bir güç kontrol sistemi tesis etmek, şebekedeki aşırı yük ve dengesizliklerin önlenmesi,
• Frekans kontrolü yapmak,
• İletim şebekesinde gerilim kontrolü,
• Güneş ve rüzgardan elde edilen büyük miktarlardaki enerjinin depolanması için bir alternatif teşkil etmek,
• Black-Start kapasitesi,
• Büyük kapasiteli santrallerin (termik, nükleer) devre dışı kalmaları veya duruşa geçiş süresince yedek güç veya tüketim noktası olarak planlanmasıdır.

Ayrıca PHES’lerin kamu veya özel sektör marifetiyle yapılacağı yönünde olası iş modelleri de önerilmiş olup; raporun çıktıları çalıştayda sizlerle paylaşılacak, kamu - özel sektör kurum ve kuruluşları, yatırımcı, ekipman üreticileri, finansör taraflarıyla, tüm görüş, öneri ve bakış açıları değerlendirilecektir.

Bu vesile ile bu çalıştayın faydalı geçmesini diliyor, yeni perspektifler sunması temennisiyle katılımcılarımıza, sponsorlarımıza ve paydaşlarımıza Bakanlığımız adına teşekkür ediyorum.'
hususlarını paylaşarak konuşmasını tamamlamıştır.


Çalıştayın öğleden önceki oturumunda EÜAŞ Genel Müdürü Sayın Nevzat ŞATIROĞLU moderatörlüğünde ETKB YEGM Koordinatörü Sayın Mustafa GÜNİNDİ, TEİAŞ Yük Tevzi Daire Başkanı Sayın Zafer KAMİLOĞLU, EPDK Grup Başkanı Sayın Deniz DAŞTAN, DSİ Hidroelektrik Enerji Daire Başkanı Sayın Lütfi EYÜBOĞLU ve EPİAŞ Genel Müdür Danışmanı Sayın Nezir AY daha önce Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğümüzün organize ettiği Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santraller (PHES) Yol Haritası toplantıları sonucunda çıkan nihai raporda yer alan tanım, çalışma sistemi, politika, mevzuat, yurt dışı ve uluslararası uygulamalar, işletme, yönetim, ticaret, uygulama ve talep tarafı konularında sunumlarını yapmışlardır.

Çalıştayın öğleden sonraki ilk oturumunda TEMSAN Genel Müdürü Sayın İbrahim TOPRAK moderatörlüğünde GE RENEWABLE ENERGY Kıdemli Ürün Müdürü Sayın Roland PRAUS, ANDRITZ HYDRO Büyük HES Bölüm Başkanı Sayın Turgay AKGÜN, LITOSTROJ POWER ARGE Müdürü Sayın Aleš SKOTAK, VOITH TÜRKİYE Bölge Müdürü Sayın Fatih HASKILIÇ firmalarının yapmış olduğu PHES’ler ve PHES’lere yönelik olarak son teknolojiler hakkında bilgiler vermişlerdir.

Çalıştayın öğleden sonraki ikinci oturumunda ETKB YEGM Proje Daire Başkanı Sayın Zafer KARAYILANOĞLU moderatörlüğünde Dünya Bankası Kıdemli Enerji Uzmanı Sayın Debabrata CHATTOPADHYAY, İslam Kalkınma Bankası Enerji Grup Koordinatörü Sayın Tolga YAKAR, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Enerji Verimliliği Müdürü Sayın Emre OĞUZÖNCÜL, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Yönetici Yardımcısı Sayın Engin SAİTOĞLU enerji sektöründe sağladıkları finansman kaynaklarından bahsederek ülkemizde PHES kurulması halinde finans sağlayabileceklerini ve diğer finansman destekleri hakkında bilgiler vermişlerdir.

Çalıştayın öğleden sonraki üçüncü oturumunda HESİAD Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Taner ERCÖMERT moderatörlüğünde HESİAD Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yusuf Hüseyin YÜCEBAŞ, HESİAD Üyesi Sayın Serkan KARAKUŞ PHES için özel sektörün bakış açısı hakkında görüşlerini bildirmişlerdir.

Çalıştayın kapanış panelinde; YEGM Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ramazan USTA moderatörlüğünde GE RENEWABLE ENERGY Kıdemli Ürün Müdürü Sayın Roland PRAUS, ANDRITZ HYDRO Büyük HES Bölüm Başkanı Sayın Turgay AKGÜN, VOITH TÜRKİYE Bölge Müdürü Sayın Fatih HASKILIÇ, Dünya Bankası Kıdemli Enerji Uzmanı Sayın Debabrata CHATTOPADHYAY, PHES için, çalıştayda yapılan sunum ve açıklamalar doğrultusunda son değerlendirmelerini yaparak;

'Çalıştay boyunca sunum yapan Kanun koyucular, kamu kurum ve kuruluşları, HES/PHES ekipman üreticileri, finansman sağlayıcılar ve yatırımcılar PHES yapılması konusunda hem fikirdirler. Buna göre;
• Türkiye’de PHES yatırımı bir an önce yapılmalı,
• Önerilen modellerde farklılıklar olsa da bir model seçilmeli ve bir an önce başlanmalı,
• Ekipman üreticileri ve özel sektör PHES için istekli, bu konuya yatırım yapmak istiyorlar,
• Finansörler PHES’e finans sağlamaya hazırlar ve farklı seçenekler sunabilmekteler,
• İhtiyaç duyulan kapasiteye TEİAŞ diğer paydaşlarla birlikte karar vermeli,
• Puant talebin karşılanması, Güvenli bir güç kontrol sistemi tesis edilmesi, şebekedeki aşırı yük ve dengesizliklerin önlenmesi, Frekans kontrolünün sağlanması, İletim şebekesinde gerilim kontrolünün sağlanması için PHES’ler yapılmalı,
• Ayrıca Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına dayalı üretimin artması ve nükleer enerji santrallerinin devreye alınacak olması sebebiyle de PHES’ler iyi bir çözüm olacaktır,
• PHES’lerde kullanılacak ekipmanı Türkiye’de yerli olarak üretilebilecek yeterlilikte firmalar mevcuttur,
• 2018 yılı içerisinde hazırlıklar tamamlanmalı,
• 2019 yılında, belirlenen model üzerinden ihale sonuçlandırılmalı ve sözleşme yapılmalı,
• En geç 2020 yılında yatırıma başlanmalı,
• 2025-2026 yıllarına kadar da yatırım tamamlanmalıdır.'

Önerilerinde bulunmuşlardır.

Çalıştay gündemi ve sunumlara yukarıda haber girişinde yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz:Sayfa Başına Dön | Anasayfa