OCAK 2019 DÖNEMİNDE TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ UYGUN BULUNAN BAŞVURULAR

OCAK 2019 DÖNEMİNDE TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ UYGUN BULUNAN BAŞVURULAR

Yayımlandığı Tarih : 06.02.2019

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’in 7’nci maddesi onuncu fıkrasında “Teknik değerlendirmesi uygun bulunan başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar YEGM internet sayfasında ilan edilir. İlan edilen rüzgar enerjisine dayalı başvuru sahipleri Teknik Etkileşim İzni için TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’ne başvuruda bulunur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge YEGM’in ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde YEGM'e sunulur. TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’ne Teknik Etkileşim İzni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,
b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin Teknik Etkileşim İzni sonucuna kadar bekletilmesi için,


YEGM tarafından İlgili Şebeke İşletmecisine bildirilir. İlgili Şebeke İşletmecisince (a) bendi kapsamındaki başvurular reddedilir.” hükmü amirdir. Özellikle rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi başvuru sahiplerinin mağduriyetlerinin oluşmaması adına Genel Müdürlüğümüz internet sitesini takip etmeleri faydalı olacaktır.

Her ay teknik değerlendirmesi Genel Müdürlüğümüzce uygun bulunan rüzgar enerjisine dayalı başvurulara ait teknik değerlendirme raporları aşağıdaki linkte yer almakta olup organize sanayi bölgelerinde yer alan başvurular bölgede görevli şebeke işletmecisinin linkinde yer almaktadır.

1- Onaylanan Başvuruların Listesi ( Dosya Linki )
2- Teknik Değerlendirme Raporları ( Dosya Linki )


Sayfa Başına Dön | Anasayfa