KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ UYGULAMA İZLEME RAPORU - I

KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ UYGULAMA İZLEME RAPORU - I27/10/2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik uyarınca Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından kamu kesimine ait enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü bulunan binalarda, enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik tedbirleri ve bunların fayda ve maliyetlerini belirlemek üzere etütler yapılmakta veya bina kategorisinde yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri (EVD) aracılığıyla yaptırılmaktadır.

Bu çerçevede 2014/2075 ihale kayıt no’lu ihale ile 2014-2015 yılları arasında EVD’ler aracılığıyla 166 kamu binasında etüt çalışmaları gerçekleştirilmiş olup, bu çalışmalar neticesinde binaların teorik teknik tasarruf potansiyellerini ve bu potansiyelin kazandırılmasına yönelik olarak hazırlanan verimlilik artırıcı proje önerilerini içeren detaylı etüt raporları ilgili bina yönetimlerine iletilmiştir.

Kamu kesimine ait bina ve işletmelerin enerji kullanımının 2010 yılına göre, 2023 yılında en az yüzde yirmi oranında azaltılması stratejik hedefi çerçevesinde anılan yönetmelik, etüt çalışmalarının tamamlanmasını takip eden yıllarda kurum ve kuruluşların bütçelerinde bakım ve idameye ilişkin konulan ödeneklerde öncelikle bu etütler ile belirlenen önlemlerin uygulanmasına ilişkin projelerin hazırlanması ve uygulanması gerektiğini belirtmektedir.

Bu bağlamda, Genel Müdürlüğümüz etüt raporlarında belirtilen önerilerin gerçekleştirilme durumunu tespit etmek amacıyla izleme değerlendirme çalışmaları başlatmış olup gelinen aşamada söz konusu binaların uygulamaya ilişkin mevcut durumu ekteki raporda verilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz belirli bir plan dahilinde etüt çalışmalarını sürdürecek olup bu etütlerin uygulama durumlarını yıllık olarak bahse konu raporda güncelleyecektir.


Sayfa Başına Dön | Anasayfa