Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlarına Yönelik Enerji Yöneticisi EğitimleriGenel Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan enerji verimliliği çalışmaları kapsamında 2017 yılında Bakanlığımızın bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarına yönelik eğitim ve etüt faaliyetleri devam etmektedir.

Bakanlığımız bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarının binalarında, endüstriyel işletmelerinde ve enerji tesislerinde enerji yöneticisi görevlendirilmek üzere birincisi 16-27 Ekim 2017, ikincisi 27 Kasım-8 Aralık 2017 tarihleri arasında olmak üzere iki adet “Enerji Yöneticisi Eğitimi” planlanmıştır.

Bahse konu eğitimlerin ilki tamamlanmış olup YEGM Enerji Verimliliği Uygulama Tesisinde, iki modül şeklinde, teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Eğitimin teorik çalışmalarında; enerji verimliliği mevzuatı, enerji yönetim sistemi, temel ısı, elektrik sistemleri, ekipman bilgisi, ölçüm teknikleri, ekonomik analiz yöntemleri konularında bilgi verilmiştir. Uygulamalı eğitim kapsamında; endüstriyel fırınlar, açık brülörler, buhar kapanları, buhar kazanları, soğutma sistemleri, pompa, basınçlı hava sistemleri, aydınlatma ve yalıtım konularında eğitim üniteleri üzerinde, verimli ve verimsiz kullanım şartları altında ölçüm, hesaplama ve değerlendirme çalışmaları ile gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca; Bakanlığımız bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarının binalarında enerji tasarruf potansiyelinin ve enerji verimliliği önlemlerinin belirlenmesi ve enerji kimlik belgesi düzenlenmesi amacıyla, bütçesi Genel Müdürlüğümüz tarafından karşılanan 2017 yılı enerji verimliliği etüt çalışmalarına başlanmış olup EVD Şirketleri vasıtasıyla yürütülmektedir.


Sayfa Başına Dön | Anasayfa