Enerji Verimliliği ile ilgili Mevzuatlar

Enerji Verimliliği ile ilgili Mevzuatlar

Kamu Alımlarında Enerji Verimliliği" konulu Genelge

Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

Sıvı Ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (92/42/AT)

Ev Tipi Klimaların Enerji Etiketlemesine İlişkin Yönetmelik

Klimaların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğde (SGM/2013-11) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2015/36)

Tanıtma Ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik

Elektrik Lambaları Ve Aydınlatma Armatürlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2015/9)

Elektrik Lambaları ve Aydınlatma Armatürlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğde (SGM-2015/9) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2015/40)

Ev Tipi Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2012/6)

Ev Tipi Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğde (SGM-2012/6) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2015/33)

Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2012/5)

Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğde (SGM-2012/5) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2015/29)

Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2013/6)

Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğde (SGM- 2013/6) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2015/38)

Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ (TRKGM: 2002/06) (96/60/AT)

Ev Tipi Fırınların Ve Aspiratörlerin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2015/8)

Ev Tipi Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (28331, 10.1.2013)

Ev Tipi Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğde (SGM-2012/4) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2015/31)

Televizyonların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM:2012/7) (EU/1062/2010)

Televizyonların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğde (SGM-2012/7) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2015/34)

Elektrikli Süpürgelerin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2015/5)

Elektrikli Süpürgelerin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğde (SGM-2015/5) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2015/42)

Genel Aydınlatma Yönetmeliği (28720, 27.07.2013)

Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik (27722, 7/10/2010)

Sürdürülebilir Yeşil Binalar İle Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik (29199, 8/12/2014)

Sayfa Başına Dön | Anasayfa