Mevcut Enerji Verimliliği Eğitim Materyallerinin Değerlendirilmesi Anketi

Mevcut Enerji Verimliliği Eğitim Materyallerinin Değerlendirilmesi Anketi

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen veya eğitim vermekle yetkilendirdiği kurum/kuruluşlar ve şirketler tarafından düzenlenen Sertifikalı Enerji Yöneticiliği ve/veya Etüt-Proje Uzmanlığı eğitimlerinde kullanılan mevcut eğitim materyallerinin değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Anketin hedef kitlesi mevcut durumda söz konusu eğitimleri alarak sertifika almaya hak kazanmış ve enerji yönetimi konusunda faal olarak görev almış gerçek kişileri kapsamaktadır.

Anket çalışması neticesinde elde edilecek bulgular Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu kararıyla teşkil edilen konularında uzman akademisyenlerin ve Genel Müdürlük Eğitici kadrosunun yer aldığı ihtisas komisyonu tarafından değerlendirilerek mevcut enerji verimliliği eğitim materyallerinin güncellenmesi faaliyetine başlanacaktır.

https://goo.gl/forms/2rNrhtbweyO5sy1O2 bağlantısından erişebileceğiniz anket formunda dolduracağınız her türlü bilginin gizliliği Genel Müdürlüğümüz tarafından sağlanacaktır.

Dolduracağınız bu anket formunun en geç 2 Nisan 2018 tarihi mesai bitimine kadar gönderilmesi önem arz etmekte olup çalışmalarımıza ankete katılımınızla sağladığınız büyük katkınızdan dolayı teşekkür ederiz.


Sayfa Başına Dön | Anasayfa