KAMU BİNALARINDA ENERJİ ETÜDÜ YAPILMASI VE EKB DÜZENLENMESİ HİZMET ALIM İŞİ İHALESİ

KAMU BİNALARINDA ENERJİ ETÜDÜ YAPILMASI VE EKB DÜZENLENMESİ HİZMET ALIM İŞİ İHALESİ

24 Temmuz 2018 tarihinde, saat 10:00’da, Genel Müdürlüğümüzde, 2018/299221 ihale kayıt numarası ile 'Kamu Binalarında Enerji Etüdü Yapılması ve Enerji Kimlik Belgesi Düzenlenmesi Hizmet Alım İşi' ihalesi gerçekleştirilecektir. Hastane tipolojisindeki kamu binalarına yönelik gerçekleştirilecek söz konusu çalışmalar yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Şirketleri tarafından yapılacaktır.

İhale süreci, Elektronik Kamu Alımları Platformu – EKAP ( https://ekap.kik.gov.tr ) ve Genel Müdürlüğümüzün internet sayfası üzerinden ( www.yegm.gov.tr ) takip edilebilmektedir. Söz konusu çalışma kapsamında tespit edilen hastane kampüslerine yönelik gerçekleştirilecek enerji etütleri ve sonrasında hazırlanacak enerji etüt raporları değerlendirilerek Genel Müdürlüğümüzce 'Kamu Binalarında Enerji Etüdü Değerlendirme Sonuç Raporu – Hastaneler' yayınlanacaktır. Bakanlığımız stratejik hedefleri kapsamında, 2017 yılında ETKB bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarına yönelik enerji etütleri tamamlanmıştır. 2019 yılında ise Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı hedefleri kapsamında, tarım sektöründe toplu sulamaya yönelik faaliyet gösteren 'pompa istasyonlarında' enerji etütleri gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Ek: Bina Enerji Etüdü Listesi

İRTİBAT:
egitimetut@yegm.gov.tr


Sayfa Başına Dön | Anasayfa