BİYODİZEL ÜRETİMİ VE HARMANLANMASIYLA İLGİLİ BEKLENTİLER VE ÖNERİLER ÇALIŞTAYI

BİYODİZEL ÜRETİMİ VE HARMANLANMASIYLA İLGİLİ BEKLENTİLER VE ÖNERİLER ÇALIŞTAYI

'Biyodizel Üretimi ve Harmanlanmasıyla İlgili Beklentiler ve Öneriler Çalıştayı' T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından 6 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da düzenlenmiştir. Çalıştay, konu ile ilgili bakanlık ve bakanlıklara bağlı kurumlar, üniversiteler, sektör birlikleri, dernekler, biyodizel üreticileri ve diğer ilgili özel sektör temsilcilerinin oluşturduğu katılımcı grubunun katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, kaynak çeşitliliğinin arttırılması, bitkisel atık yağların etkin olarak geri kazanımının sağlanması, çevre kirliliğinin azaltılması ve Avrupa Birliğinin yenilenebilir enerji politikalarına uyum sağlanması ve biyoyakıt piyasasının gelişmesi için biyoyakıt kullanımının kamu ve özel sektör tarafından desteklenip teşvik edilmesi gerekliliğinin ortaya konulup tartışıldığı söz konusu çalıştayda 01/01/2018 tarihinden itibaren getirilen motorine biyodizel harmanlama zorunluluğu da tarım, enerji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirilmiştir.

'Biyodizel Üretimi ve Harmanlanmasıyla İlgili Beklentiler ve Öneriler Çalıştayı' Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Sayın Dr. Oğuz CAN ve ALBİYOBİR Genel Sekreteri Tamer AFACAN tarafından gerçekleştirilen açılış konuşması ile başlamış ve üç oturum şeklinde gerçekleştirilmiştir. Çalıştayın 1. Oturumunda 'Yağlı Tohumlu Bitkisel Üretim, Hedefler ve Destekleme Politikaları' başlığı altında konular tartışılmış, 2. Oturumda 'Çevre ve Atık Yönetimi Açısından Biyodizel' ele alınmıştır. 3. Oturumda ise 'Türkiye Motorin Tüketimi ve Projeksiyonlar, Biyodizel/Motorin Harmanlama Yükümlülüğünün Değerlendirilmesi' başlığı altında tüm paydaşların görüşleri alınarak değerlendirmeler yapılmıştır.


Sayfa Başına Dön | Anasayfa