2018 yılı 2. Dönem Enerji Yöneticisi Eğitimi (02-13 Nisan 2018)...
Ayrıntılar için tıklayınız...İlk, Orta ve Lise öğrencilerine yönelik olarak ülke genelinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Tübitak ile beraber gerçekleştirilen yarışmalar sonucunda Resim, Öykü ve Proje yarışmalarından dereceye giren öğrencilere ve öğretmenlerine ödülleri 9.EVF’de düzenlenen Gala Yemeğinde verilmiştir...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Türkiye Enerji Verimliliği Gelişim Raporu Yayımlandı...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 9. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı'nın Açılışında, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'na İlişkin Sunum Gerçekleştirdi....
Ayrıntılar için tıklayınız...
Genel Müdürlüğümüz bünyesinde, 26 Mart 2018 tarihlerinde sektör temsilcilerinin katılımı ile 'EVD Yetkilendirmesi ve Enerji Verimliliği Piyasası Toplantısı' gerçekleştirilmiştir...
Ayrıntılar için tıklayınız...

Aday Yeka İlan Metni Yayınlandı..
Ayrıntılar için tıklayınız...
Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına Dair Kanun Maddeleri 21 Mart 2018 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Mevcut Enerji Verimliliği Eğitim Materyallerinin Değerlendirilmesi Anketi...
Ayrıntılar için tıklayınız...
2018 yılı 1. dönem Enerji Yöneticisi Eğitimi, 05-16 Mart 2018 tarihleri arasında başarıyla gerçekleştirilmiştir...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Genel Müdürlüğümüzün organize ettiği “Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santraller (PHES) Yol Haritası Çalıştayı” 26 Şubat 2018 tarihinde Mövenpick Hotel Ankara’da gerçekleştirildi...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Click For Details...
Genel Müdürlüğümüz tarafından; 12-16 Şubat 2018 tarihleri arasında Bina Etüt-Proje Eğitimi ve 19-23 Şubat 2018 tarihleri arasında Sanayi Etüt-Proje Eğitimi YEGM Enerji Verimliliği Uygulama Tesisinde gerçekleştirilmiştir...
Ayrıntılar için tıklayınız...
2018 Yılında Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Başvuruları Nisan ayında ve Eylül ayında da alınacaktır...
Ayrıntılar için tıklayınız...
19 Ocak 2018 tarihinde 'Enerji Verimliliği Eğitim Materyallerinin Güncellenmesi Geçici İhtisas Komisyonu' ilk toplantısı, komisyona üye kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla, Genel Müdürlüğümüz’de gerçekleştirilmiştir...
Ayrıntılar için tıklayınız...Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023 ile İlgili 29/12/2017 Tarihli ve 2017/50 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı 02.01.2018 Tarihli 30289 Sayılı Resmi Gazetede(Mükerrer) Yayımlandı...
Ayrıntılar için tıklayınız...29- 30 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 9. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı için Danışma Kurulu toplantısı 10 Ocak 2018 tarihinde üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımları ile Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda yapıldı...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Enerji Verimliliği Haftası Etkinlikleri Kapsamında Düzenlenen Öykü ve Resim Yarışması Sonuçlandı...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Enerji Verimliliği Denetim ve İdari Yaptırımlar Yönetmelik Taslağı Görüşe Açıldı...
Ayrıntılar için tıklayınız...
2017 Yılı Nisan Başvurularından EVKK Kararıyla Desteklenmesi Uygun Görülen VAP’lar...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu (EVKK) toplantısı 25 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirildi...
Ayrıntılar için tıklayınız...


21 Aralık 2017 tarihinde Genel Müdürlüğümüz tarafından Ankara’da düzenlenen 'Sanayide Verimsiz Elektrik Motorlarının Dönüşümü Yol Haritasının Hazırlanması Geçici İhtisas Komisyonu' ilk toplantısı, komisyona üye kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla, Genel Müdürlüğümüz Hamdi Toker Toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Genel Müdürlüğümüzün organize ettiği 'Biyodizel Üretimi ve Harmanlanmasıyla İlgili Beklentiler ve Öneriler Çalıştayı' 6 Aralık 2017 tarihinde Holiday Inn Hotel Ankara’da gerçekleştirildi...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Enerji Verimliliği Yatırım Projelerinin 5.Bölge Teşvikleri Kapsamında Değerlendirilmesine İlişkin Kılavuz ve Ekleri...
Ayrıntılar için tıklayınız...

Türkiye’nin Birincil Enerji Yoğunluğu 2010 yılı Dolar fiyatlarıyla 1000 Dolar başına 0,12 TEP ...
Ayrıntılar için tıklayınız...Genel Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen 'Enerji Performans Sözleşmesi Uygulamaları' konulu Danışma Kurulu Toplantısı 29 Kasım 2017 tarihinde WYNDHAM Otel Ankara'da gerçekleştirilmiştir...
Ayrıntılar için tıklayınız...07 Kasım 2017 tarihinde Genel Müdürlüğümüz tarafından Ankara’da düzenlenen 'Verimlilik Artırıcı Proje Destek Ödeme Toplantısı', ödemeye hak kazanan 29 endüstriyel işletmenin temsilcilerinin katılımıyla, Genel Müdürlüğümüz Hamdi Toker Toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Genel Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen 'ISI POMPASI TEKNOLOJİLERİ ve KULLANIM ALANLARI' konulu çalıştay 31 Ekim 2017 tarihinde Mövenpick Hotel Ankara'da yoğun bir katılımla gerçekleştirilmiştir...
Ayrıntılar için tıklayınız...Genel Müdürlüğümüzün organize ettiği 'Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Sertifikaları Çalıştayı' 17-18 Ekim 2017 tarihleri arasında Mövenpick Hotel Ankara’da gerçekleştirildi...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Çalıştay Sonuç Raporu için tıklayınız...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlarına Yönelik Enerji Yöneticisi Eğitimleri ...
Ayrıntılar için tıklayınız...


Genel Müdürlüğümüz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personeli Halil İbrahim ÇELİK Türkiye Dağcılık Federasyonu yüksek irtifa takımına seçilerek Kırgızistan’da bulunan 7134m. yüksekliğindeki Pamir Dağları silsilesi Peak Lenin zirvesine 6 kişilik bir ekiple 20 gün süren bir ekspedisyon ile tırmanmıştır...
Ayrıntılar için tıklayınız...

Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu (EVKK) toplantısı 12 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirildi...
Ayrıntılar için tıklayınız...
2017 Yılı Gönüllü Anlaşma (GA) Başvuruları 01 Ekim 2017 ile 31 Ekim 2017 tarihleri arasında alınacaktır...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Genel Müdürlüğümüz tarafından 11 – 29 Eylül 2017 tarihleri arasında Bina Etüt-Proje Eğitimi başarıyla gerçekleştirilmiştir....
Ayrıntılar için tıklayınız...Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Dr. Berat Albayrak, Ankara’da Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz ile birlikte açtı...
Ayrıntılar için tıklayınız...Türkiye Kojenerasyon ve Temiz Enerji Teknolojileri Derneği’nin (TÜRKOTED) organize ettiği, ‘Yenilenebilir Yakıtlarla Kojenerasyon ve Hibrit Uygulamalar’ konulu toplantı 13.09.2017 tarihinde Ankara’da gerçekleşti...
Ayrıntılar için tıklayınız...
'Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi' Kapanış Toplantısı Ankara Hilton Otel’de yapıldı...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Genel Müdürlüğümüz tarafından 06.09.2017 tarihinde saat 14:00’de 2017/360340 ihale kayıt no’lu Kamu Binaları için Enerji Verimliliği Etüdü Yapılması ve Enerji Kimlik Belgesi Düzenlenmesi İşi Açık İhale usulüne göre gerçekleştirilmiştir...
Ayrıntılar için tıklayınız...


Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlası
(REPA)
Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası
(GEPA)
Biyokütle Enerjisi Potansiyel Atlası
(BEPA)

Tübitak Projeleri
Tübitak işbirliği ile düzenlenen yenilenebilir enerji projeleridir...
Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi
Ülkemizde rüzgardan üretilecek elektriksel gücün önceden tahmin edilmesine yönelik bir projedir...
Pilot Projeler
Pompaj depolamalı HES destekli rüzgar santralı Hibrit Enerji Projesidir...
Uluslararası Projeler
Uluslararası kuruluşlar işbirliği ile düzenlenen enerji projeleridir...
Dış Aydınlatmada LED Dönüşüm Projesi

Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP)
Gönüllü Anlaşmalar

Yap-İşlet-Devret (YİD) Santralleri
Enerji Verimliliği Portalı
Enerji Verimliliği Forumu
Enerji Verimliliği Yetkili Kurum ve Kuruluşlar
Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri
Kojenerasyon Tesislerinin Belgelendirilmesi
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi - TR - ING
Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu (EVKK)
Kamu Alımlarında Enerji Verimliliği Kriterleri
Enerji Verimliliği Göstergeleri
8.Enerji Verimliliği Forumu Sunumları