Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri 2015-2018 Dönemi Faaliyet Raporu Yayınlanmıştır...

Ayrıntılar İçin Tıklayınız...16 Temmuz 2019 Enerji Yöneticisi, Sanayi Etüt-Proje ve Bina Etüt-Proje Merkezi Sınavları Sonuçları Açıklanmıştır...

Ayrıntılar İçin Tıklayınız...16 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak olan Enerji Yöneticisi ve Bina/Sanayi Etüt Proje Sınavlarına Girmeye Hak Kazananlar ve Sınav Yerleri ...

Ayrıntılar İçin Tıklayınız...Uluslararası Sanayide ve Binalarda Enerji Verimliliği ve Yönetimi Eğitimi 17-28 Haziran 2019 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilmiştir...

Ayrıntılar İçin Tıklayınız...2019 Temmuz Dönemi Merkezi Sınav Duyurusu
16 Temmuz 2019 Saat: 14:00

Duyuru Metni İçin Tıklayınız...


Sınav Kılavuzu İçin Tıklayınız...'16. Ekserji ve Uygulamaları Yaz Okulu' 24 -26 Haziran 2019 tarihlerinde Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nün katkısıyla Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecektir...
Ayrıntılar için tıklayınız...Rüzgâr Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma (YEKA RES-2 Yarışması) Duyurusu...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Enerji Verimliliği 2018-2019 Resim ve Öykü Yarışması Sonuçları Açıklandı...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Lise Öğrencileri Enerji Verimliliği Proje Yarışması düzenlenecektir ...
Ayrıntılar için tıklayınız...
28 Ocak 2019 enerji yöneticisi, sanayi etüt-proje ve bina etüt-proje merkezi sınav sonuçları açıklanmıştır...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Ocak 2019 Döneminde Teknik Değerlendirmesi Uygun Bulunan Başvurular Açıklanmıştır...
Ayrıntılar için tıklayınız...
2019 Yılı 28 Ocak Merkezi Sınavlarına Girmeye Hak Kazananlar ve Sınav Yerleri...


Ayrıntılar İçin Tıklayınız...İlkokul ve ortaokul öğrencileri arasında enerji verimliliği bilincini artırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla Resim ve Öykü Yarışması düzenlenecektir ...
Ayrıntılar için tıklayınız...

2017 YILI ENERJİ TÜKETİM BİLDİRİMLERİNİ YAPMAYI UNUTMAYINIZ ...
Ayrıntılar için tıklayınız...
2019 YILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜTLERİNİ YAPMAYI/YAPTIRMAYI UNUTMAYINIZ ...
Ayrıntılar için tıklayınız...

Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı...
İlan Metni İçin Tıklayınız...
YEGM YENİ PROJELER
==================
Enerji Depolama, Çevre Dostu Ulaşım, Elektrikli Araçlar, Hidrojen Teknolojileri Laboratuvarı, Eko-Karavan...

Ayrıntılar için tıklayınız...
Seramik sektörü için Detaylı Enerji Etüt Kılavuzu ve Kontrol Listesi etüt çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlanmıştır...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Bakanlığımız ve TÜBİTAK ile birlikte düzenlenen 'Lise Öğrencileri Enerji Verimliliği Proje Yarışması' 30 Mayıs 2018 tarihinde Genel Müdürlüğümüz de gerçekleştirilmiştir...
Ayrıntılar için tıklayınız...

Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu 2018 Yılı İlk Toplantısı Yapıldı ...
Ayrıntılar için tıklayınız...

'Preparation of a feasibility study for the use of biofuels in all types of transport in Turkey' proje çağrısı... Ayrıntılar için tıklayınız...Danimarka-Türkiye Stratejik Sektör İşbirliği Düşük Karbonlu ve Verimli Isıtma ve Soğutma Projesi 2nci Yönlendirme Komitesi Toplantısı 19.04 2018 tarihinde Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünde gerçekleştirildi...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Türkiye Enerji Verimliliği Gelişim Raporu Yayımlandı...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 9. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı'nın Açılışında, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'na İlişkin Sunum Gerçekleştirdi....
Ayrıntılar için tıklayınız...
Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına Dair Kanun Maddeleri 21 Mart 2018 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Genel Müdürlüğümüzün organize ettiği “Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santraller (PHES) Yol Haritası Çalıştayı” 26 Şubat 2018 tarihinde Mövenpick Hotel Ankara’da gerçekleştirildi...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Click For Details...
Enerji Verimliliği Yatırım Projelerinin 5.Bölge Teşvikleri Kapsamında Değerlendirilmesine İlişkin Kılavuz ve Ekleri...
Ayrıntılar için tıklayınız...

Türkiye’nin Birincil Enerji Yoğunluğu 2010 yılı Dolar fiyatlarıyla 1000 Dolar başına 0,12 TEP ...
Ayrıntılar için tıklayınız...


Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlası
(REPA)
Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası
(GEPA)
Biyokütle Enerjisi Potansiyel Atlası
(BEPA)

Tübitak Projeleri
Tübitak işbirliği ile düzenlenen yenilenebilir enerji projeleridir...
Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi
Ülkemizde rüzgardan üretilecek elektriksel gücün önceden tahmin edilmesine yönelik bir projedir...
Pilot Projeler
Pompaj depolamalı HES destekli rüzgar santralı Hibrit Enerji Projesidir...
Uluslararası Projeler
Uluslararası kuruluşlar işbirliği ile düzenlenen enerji projeleridir...
Dış Aydınlatmada LED Dönüşüm Projesi

Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP)
Gönüllü Anlaşmalar

Yap-İşlet-Devret (YİD) Santralleri
Enerji Verimliliği Portalı
Enerji Verimliliği Forumu
Enerji Verimliliği Yetkili Kurum ve Kuruluşlar
Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri
Kojenerasyon Tesislerinin Belgelendirilmesi
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi - TR - ING
Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu (EVKK)
Kamu Alımlarında Enerji Verimliliği Kriterleri
Enerji Verimliliği Göstergeleri
8.Enerji Verimliliği Forumu Sunumları