Rüzgar enerjisi santrallerinin Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi'ne bağlanması hakkındaki yönetmelik 25.02.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır...
Ayrıntılar için tıklayınız...Enerji verimliliğine yönelik kültür ve bilincin oluşturulmasına ile kamu binaları ve işletmelerinde mevzuat gereği alınması gereken tedbirlere yönelik afişlerimiz için Genel Müdürlüğümüze başvurunuz...
Ayrıntılar için tıklayınız...

Türkiye Ulusal Yenilenebilir Eylem Planı yayınlanmıştır...
Ayrıntılar için tıklayınız...

Genel Aydınlatma Kapsamında LED Armatürlerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar yayınlanmıştır...
Ayrıntılar için tıklayınız...
6. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı 14-17 Ocak 2015 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi...
Ayrıntılar için tıklayınız...Uluslararası Sanayi Enerji Verimliliği ve Yönetimi Eğitimi 02-13 Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirildi...
Ayrıntılar için tıklayınız...Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Biyokütle Enerjisi Potansiyel Atlası (BEPA)’nın tanıtımı Sayın Bakanımız Taner YILDIZ tarafından 12/02/2014 tarihinde gerçekleştirildi...
Ayrıntılar için tıklayınız...


Genel Müdürlüğümüz tarafından enerji verimli teknolojilerin kullanılması bağlamında Türkiye'de LED’li Yol ve Açık Alan Aydınlatmasına Geçiş ve Otomatik Sayaç Okuma Sistemi Projesi kapsamında LED ile sokak aydınlatması konusunda pilot projeler gerçekleştirilmiştir...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Türkiye’nin ilk Rüzgar İzleme ve Tahmin Merkezi(RİTM), Genel Müdürlüğümüz’de Bakanımız Sayın Taner YILDIZ’ın katılımıyla kamuoyuna tanıtıldı...
Ayrıntılar için tıklayınız...'Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Aksamın Yurt İçinde İmalatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' 04.09.2013 tarihinde 28755 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Ana gündemi 'Enerji' olan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 26. toplantısı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Enerji Yöneticisi, Bina/Sanayi Etüt Proje sertifikalarının verilmesine başlanmıştır...
Ayrıntılar için tıklayınız...Enerji verimliliği hizmetlerini yürütmek isteyen tüzel kişilerin Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi(EVD) olarak yetkilendirilmesi ile ilgili değerlendirmelere ilişkin kılavuz ve ekleri yayınlandı...
Ayrıntılar için tıklayınız...


Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlası
(REPA)
Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası
(GEPA)
Biyokütle Enerjisi Potansiyel Atlası
(BEPA)
Hidroelektrik Enerjisi Potansiyel Atlası
(HEPA)
Jeotermal Enerjisi Potansiyel Atlası
(JEPA) - Çalışmalar devam etmektedir...
Dalga Enerjisi Potansiyel Atlası
(DEPA) - Çalışmalar devam etmektedir...

Tübitak Projeleri
Tübitak işbirliği ile düzenlenen yenilenebilir enerji projeleridir...
Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi
Ülkemizde rüzgardan üretilecek elektriksel gücün önceden tahmin edilmesine yönelik bir projedir...
Pilot Projeler
Pompaj depolamalı HES destekli rüzgar santralı Hibrit Enerji Projesidir...
Uluslararası Projeler
Uluslararası kuruluşlar işbirliği ile düzenlenen enerji projeleridir...
Dış Aydınlatmada LED Dönüşüm Projesi

Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP)
Gönüllü Anlaşmalar

Yap-İşlet-Devret (YİD) Santralleri

 
05.03.2015
  Rüzgar enerjisi santrallerinin Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi'ne bağlanması hakkındaki yönetmelik 25.02.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır...
18.02.2015
  2015 Yılı Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Başvuruları 2. Dönem olarak 01 Nisan 2015 ile 30 Nisan 2015 tarihleri arasında alınacaktır...
26.01.2015
  Yeni Binalar İçin Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Ekonomik Fizibilite Aracı Algoritmasının Geliştirilmesi İşi...
23.01.2015
  05.01.2015 Tarihinde Düzenlenmiş Olan Merkezi Sınav Sonuçları Yapılan İnceleme Neticesinde Yeniden Değerlendirilmiştir...
13.01.2015
  2015 Yılı Eğitim Veren Yetkilendirilmiş Kurum ve Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketlerinin Eğitim Tarihleri (Enerji Yöneticisi ve Bina/Sanayi Etüt Proje Eğitimleri)...
12.01.2015
  05.01.2015 Tarihinde Yapılan Merkezi Sınav Sonuçları Açıklandı...
30.09.2014
  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı...
19.09.2014
  Kojenerasyon ve Mikrokojenerasyon Tesislerinin Verimliliğinin Hesaplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı...
09.04.2014
  Teknik Etkileşim Analizi (TEA) İş Akışı...
Enerji Verimliliği Portalı
Enerji Verimliliği Forumu
Enerji Verimliliği Yetkili Kurum ve Kuruluşlar
Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi - TR - ING
Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu (EVKK)