Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Ali Rıza ALABOYUN, 07.09.2015 tarihinde Genel Müdürlüğümüzü ziyaret etmiştir...
Ayrıntılar için tıklayınız...Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından kamu ve yatırımcıları bir araya getiren Sektör Toplantısı Genel Müdürümüz Sayın Münib KARAKILIǒın da katılımıyla 09 Eylül 2015 tarihinde gerçekleşti...
Ayrıntılar için tıklayınız...
27 Ağustos 2015 tarih ve 29548 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 2015/592 sayılı karar ile Sayın Münib KARAKILIÇ Genel Müdürümüz olarak atanmış ve görevine başlamıştır...
4. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi - TÜREK 2015, 4-5 Kasım 2015 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilecektir...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Uluslararası Sanayi Enerji Verimliliği ve Yönetimi Eğitimi 04-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleştirildi...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Rüzgar enerjisi santrallerinin Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi'ne bağlanması hakkındaki yönetmelik 25.02.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır...
Ayrıntılar için tıklayınız...Enerji verimliliğine yönelik kültür ve bilincin oluşturulmasına ile kamu binaları ve işletmelerinde mevzuat gereği alınması gereken tedbirlere yönelik afişlerimiz için Genel Müdürlüğümüze başvurunuz...
Ayrıntılar için tıklayınız...

Türkiye Ulusal Yenilenebilir Eylem Planı yayınlanmıştır...
Ayrıntılar için tıklayınız...

Genel Aydınlatma Kapsamında LED Armatürlerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar yayınlanmıştır...
Ayrıntılar için tıklayınız...
6. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı 14-17 Ocak 2015 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi...
Ayrıntılar için tıklayınız...Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Biyokütle Enerjisi Potansiyel Atlası (BEPA)’nın tanıtımı Sayın Bakanımız Taner YILDIZ tarafından 12/02/2014 tarihinde gerçekleştirildi...
Ayrıntılar için tıklayınız...


Genel Müdürlüğümüz tarafından enerji verimli teknolojilerin kullanılması bağlamında Türkiye'de LED’li Yol ve Açık Alan Aydınlatmasına Geçiş ve Otomatik Sayaç Okuma Sistemi Projesi kapsamında LED ile sokak aydınlatması konusunda pilot projeler gerçekleştirilmiştir...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Türkiye’nin ilk Rüzgar İzleme ve Tahmin Merkezi(RİTM), Genel Müdürlüğümüz’de Bakanımız Sayın Taner YILDIZ’ın katılımıyla kamuoyuna tanıtıldı...
Ayrıntılar için tıklayınız...'Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Aksamın Yurt İçinde İmalatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' 04.09.2013 tarihinde 28755 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Ana gündemi 'Enerji' olan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 26. toplantısı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Enerji Yöneticisi, Bina/Sanayi Etüt Proje sertifikalarının verilmesine başlanmıştır...
Ayrıntılar için tıklayınız...Enerji verimliliği hizmetlerini yürütmek isteyen tüzel kişilerin Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi(EVD) olarak yetkilendirilmesi ile ilgili değerlendirmelere ilişkin kılavuz ve ekleri yayınlandı...
Ayrıntılar için tıklayınız...


Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlası
(REPA)
Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası
(GEPA)
Biyokütle Enerjisi Potansiyel Atlası
(BEPA)
Hidroelektrik Enerjisi Potansiyel Atlası
(HEPA)
Jeotermal Enerjisi Potansiyel Atlası
(JEPA) - Çalışmalar devam etmektedir...
Dalga Enerjisi Potansiyel Atlası
(DEPA) - Çalışmalar devam etmektedir...

Tübitak Projeleri
Tübitak işbirliği ile düzenlenen yenilenebilir enerji projeleridir...
Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi
Ülkemizde rüzgardan üretilecek elektriksel gücün önceden tahmin edilmesine yönelik bir projedir...
Pilot Projeler
Pompaj depolamalı HES destekli rüzgar santralı Hibrit Enerji Projesidir...
Uluslararası Projeler
Uluslararası kuruluşlar işbirliği ile düzenlenen enerji projeleridir...
Dış Aydınlatmada LED Dönüşüm Projesi

Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP)
Gönüllü Anlaşmalar

Yap-İşlet-Devret (YİD) Santralleri

 
01.09.2015
  2015 Yılı Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması (SENVER–16)
21.08.2015
  Enerji Yöneticisi, Bina/Sanayi Etüt Proje Sertifikalarının Verilmesine Başlanmıştır...
17.08.2015
  7. ve 8. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı Organizasyonu 2016 ve 2017 Yıllarında Genel Müdürlüğümüz Adına Tan Turizm Havayolu Taşımacılık Bilgisayar Elektrik Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Tarafından Organize Edilecektir...
14.08.2015
  Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı Taslağı Gelen Görüş ve Öneriler Doğrultusunda Revize Edilmektedir. Revize Çalışmaları tamamlandıktan Sonra Hazırlanan Metin Tekrar Görüş ve Değerlendirmelere Sunulacaktır...
07.08.2015
  2015 Yılı Ocak Başvurularından EVKK Kararıyla Desteklenmesi Uygun Görülen VAP’lar...
28.07.2015
  21.07.2015 Tarihinde Yapılan Merkezi Sınav Sonuçları Açıklandı...
14.07.2015
  21 Temmuz 2015 Tarihinde Yapılacak Olan Enerji Yöneticisi, Bina Etüt Proje ve Sanayi Etüt Proje Sınavlarına Girmeye Hak Kazananların Listesi...
30.09.2014
  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı...
Enerji Verimliliği Portalı
Enerji Verimliliği Forumu
Enerji Verimliliği Yetkili Kurum ve Kuruluşlar
Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi - TR - ING
Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu (EVKK)