2019 Yılı 28 Ocak Merkezi Sınavlarına Girmeye Hak Kazananlar ve Sınav Yerleri...


Ayrıntılar İçin Tıklayınız...
Lise Öğrencileri Enerji Verimliliği Proje Yarışması düzenlenecektir ...
Ayrıntılar için tıklayınız...İlkokul ve ortaokul öğrencileri arasında enerji verimliliği bilincini artırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla Resim ve Öykü Yarışması düzenlenecektir ...
Ayrıntılar için tıklayınız...

2017 YILI ENERJİ TÜKETİM BİLDİRİMLERİNİ YAPMAYI UNUTMAYINIZ ...
Ayrıntılar için tıklayınız...
2019 YILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜTLERİNİ YAPMAYI/YAPTIRMAYI UNUTMAYINIZ ...
Ayrıntılar için tıklayınız...
2018 Yılı Gönüllü Anlaşma (GA) Başvuruları 01 Ekim 2018 ile 31 Ekim 2018 tarihleri arasında alınacaktır...
Ayrıntılar için tıklayınız...
16 Temmuz 2018 enerji yöneticisi, sanayi etüt-proje ve bina etüt-proje merkezi sınavları sonuçları açıklanmıştır...
Ayrıntılar için tıklayınız...

Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması
(Senver –19) Düzenlenecektir...

Ayrıntılar için tıklayınız...

Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı...
İlan Metni İçin Tıklayınız...

EVD Şirketlerinin yetkilendirilmesi için 2018 ikinci başvuru dönemi başlamıştır...
İlan Metni İçin Tıklayınız...

'Kamu Binalarında Enerji Etüdü Yapılması ve Enerji Kimlik Belgesi Düzenlenmesi Hizmet Alım İşi' ihalesi gerçekleştirilecektir...
İlan Metni İçin Tıklayınız...
Rüzgâr Enerjisine Dayalı Deniz Üstü (Offshore) Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı 21/06/2018 tarihli ve 30455 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır...
İlan Metni İçin Tıklayınız...
YEGM YENİ PROJELER
==================
Enerji Depolama, Çevre Dostu Ulaşım, Elektrikli Araçlar, Hidrojen Teknolojileri Laboratuvarı, Eko-Karavan...

Ayrıntılar için tıklayınız...
Seramik sektörü için Detaylı Enerji Etüt Kılavuzu ve Kontrol Listesi etüt çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlanmıştır...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Bakanlığımız ve TÜBİTAK ile birlikte düzenlenen 'Lise Öğrencileri Enerji Verimliliği Proje Yarışması' 30 Mayıs 2018 tarihinde Genel Müdürlüğümüz de gerçekleştirilmiştir...
Ayrıntılar için tıklayınız...

Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu 2018 Yılı İlk Toplantısı Yapıldı ...
Ayrıntılar için tıklayınız...

'Preparation of a feasibility study for the use of biofuels in all types of transport in Turkey' proje çağrısı... Ayrıntılar için tıklayınız...

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde, 25 Nisan 2018 tarihinde T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ticaret ve Sanayi odaları, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları temsilcilerinin, katılımı ile YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN TESİSLERDE KULLANILAN YERLİ AKSAMIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK’ e ilişkin 'Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı' gerçekleştirilmiştir... Ayrıntılar için tıklayınız...

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 'Bir' lik Kahvaltısı...
Ayrıntılar için tıklayınız...Danimarka-Türkiye Stratejik Sektör İşbirliği Düşük Karbonlu ve Verimli Isıtma ve Soğutma Projesi 2nci Yönlendirme Komitesi Toplantısı 19.04 2018 tarihinde Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünde gerçekleştirildi...
Ayrıntılar için tıklayınız...İlk, Orta ve Lise öğrencilerine yönelik olarak ülke genelinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Tübitak ile beraber gerçekleştirilen yarışmalar sonucunda Resim, Öykü ve Proje yarışmalarından dereceye giren öğrencilere ve öğretmenlerine ödülleri 9.EVF’de düzenlenen Gala Yemeğinde verilmiştir...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Türkiye Enerji Verimliliği Gelişim Raporu Yayımlandı...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 9. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı'nın Açılışında, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'na İlişkin Sunum Gerçekleştirdi....
Ayrıntılar için tıklayınız...
Genel Müdürlüğümüz bünyesinde, 26 Mart 2018 tarihlerinde sektör temsilcilerinin katılımı ile 'EVD Yetkilendirmesi ve Enerji Verimliliği Piyasası Toplantısı' gerçekleştirilmiştir...
Ayrıntılar için tıklayınız...

Aday Yeka İlan Metni Yayınlandı..
Ayrıntılar için tıklayınız...
Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına Dair Kanun Maddeleri 21 Mart 2018 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Genel Müdürlüğümüzün organize ettiği “Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santraller (PHES) Yol Haritası Çalıştayı” 26 Şubat 2018 tarihinde Mövenpick Hotel Ankara’da gerçekleştirildi...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Click For Details...
2018 Yılında Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Başvuruları Nisan ayında ve Eylül ayında da alınacaktır...
Ayrıntılar için tıklayınız...Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023 ile İlgili 29/12/2017 Tarihli ve 2017/50 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı 02.01.2018 Tarihli 30289 Sayılı Resmi Gazetede(Mükerrer) Yayımlandı...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Enerji Verimliliği Yatırım Projelerinin 5.Bölge Teşvikleri Kapsamında Değerlendirilmesine İlişkin Kılavuz ve Ekleri...
Ayrıntılar için tıklayınız...

Türkiye’nin Birincil Enerji Yoğunluğu 2010 yılı Dolar fiyatlarıyla 1000 Dolar başına 0,12 TEP ...
Ayrıntılar için tıklayınız...Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Dr. Berat Albayrak, Ankara’da Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz ile birlikte açtı...
Ayrıntılar için tıklayınız...


Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlası
(REPA)
Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası
(GEPA)
Biyokütle Enerjisi Potansiyel Atlası
(BEPA)

Tübitak Projeleri
Tübitak işbirliği ile düzenlenen yenilenebilir enerji projeleridir...
Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi
Ülkemizde rüzgardan üretilecek elektriksel gücün önceden tahmin edilmesine yönelik bir projedir...
Pilot Projeler
Pompaj depolamalı HES destekli rüzgar santralı Hibrit Enerji Projesidir...
Uluslararası Projeler
Uluslararası kuruluşlar işbirliği ile düzenlenen enerji projeleridir...
Dış Aydınlatmada LED Dönüşüm Projesi

Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP)
Gönüllü Anlaşmalar

Yap-İşlet-Devret (YİD) Santralleri
Enerji Verimliliği Portalı
Enerji Verimliliği Forumu
Enerji Verimliliği Yetkili Kurum ve Kuruluşlar
Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri
Kojenerasyon Tesislerinin Belgelendirilmesi
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi - TR - ING
Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu (EVKK)
Kamu Alımlarında Enerji Verimliliği Kriterleri
Enerji Verimliliği Göstergeleri
8.Enerji Verimliliği Forumu Sunumları