MTA Enerji Parkı 13 Kasım 2015 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Ali Rıza ALABOYUN tarafından açılmıştır...
Ayrıntılar için tıklayınız...4. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi - TÜREK 2015, 4-5 Kasım 2015 Tarihleri Arasında, 8.Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı EIF 2015, 4-5-6 Kasım 2015 Tarihleri Arasında Gerçekleştirildi...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Ali Rıza ALABOYUN, 07.09.2015 tarihinde Genel Müdürlüğümüzü ziyaret etmiştir...
Ayrıntılar için tıklayınız...

12-13 Ekim 2015 tarihlerinde Konya Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezinde “6. Türkiye Enerji Zirvesi Kongre ve Sergisi” düzenlenmiş olup Genel Müdürümüz Sayın Münib KARAKILIÇ “Güneş Sistemlerinde Yatırım Fırsatları” konulu oturuma konuşmacı olarak ve “Elektrik Üretiminde Yatırım Ve Finansman Ortamının İyileştirilmesi” konulu oturuma Moderatör olarak katkı ve katılım sağlamıştır...
Ayrıntılar için tıklayınız...

15-18 Eylül 2015 tarihinde Husum, Almanya’da düzenlenen “The German Wind Trade Fair And Congress (Husum 2015)’inde TÜREB tarafından açılacak Türkiye Pavilionu ülkemiz rüzgar pazarını ve yatırım fırsatlarını yabancı yatırımcılara tanıtmak amacıyla kamu ve özel sektör kuruluşlarından oluşan bir heyetle birlikte Genel Müdürümüz Sayın Münib KARAKILIÇ konuşmacı olarak katılım sağlamıştır...
Ayrıntılar için tıklayınız...Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından kamu ve yatırımcıları bir araya getiren Sektör Toplantısı Genel Müdürümüz Sayın Münib KARAKILIǒın da katılımıyla 09 Eylül 2015 tarihinde gerçekleşti...
Ayrıntılar için tıklayınız...
27 Ağustos 2015 tarih ve 29548 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 2015/592 sayılı karar ile Sayın Münib KARAKILIÇ Genel Müdürümüz olarak atanmış ve görevine başlamıştır...
Uluslararası Sanayi Enerji Verimliliği ve Yönetimi Eğitimi 04-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleştirildi...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Rüzgar enerjisi santrallerinin Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi'ne bağlanması hakkındaki yönetmelik 25.02.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır...
Ayrıntılar için tıklayınız...Enerji verimliliğine yönelik kültür ve bilincin oluşturulmasına ile kamu binaları ve işletmelerinde mevzuat gereği alınması gereken tedbirlere yönelik afişlerimiz için Genel Müdürlüğümüze başvurunuz...
Ayrıntılar için tıklayınız...

Türkiye Ulusal Yenilenebilir Eylem Planı yayınlanmıştır...
Ayrıntılar için tıklayınız...

Genel Aydınlatma Kapsamında LED Armatürlerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar yayınlanmıştır...
Ayrıntılar için tıklayınız...
6. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı 14-17 Ocak 2015 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi...
Ayrıntılar için tıklayınız...Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Biyokütle Enerjisi Potansiyel Atlası (BEPA)’nın tanıtımı Sayın Bakanımız Taner YILDIZ tarafından 12/02/2014 tarihinde gerçekleştirildi...
Ayrıntılar için tıklayınız...


Genel Müdürlüğümüz tarafından enerji verimli teknolojilerin kullanılması bağlamında Türkiye'de LED’li Yol ve Açık Alan Aydınlatmasına Geçiş ve Otomatik Sayaç Okuma Sistemi Projesi kapsamında LED ile sokak aydınlatması konusunda pilot projeler gerçekleştirilmiştir...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Türkiye’nin ilk Rüzgar İzleme ve Tahmin Merkezi(RİTM), Genel Müdürlüğümüz’de Bakanımız Sayın Taner YILDIZ’ın katılımıyla kamuoyuna tanıtıldı...
Ayrıntılar için tıklayınız...'Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Aksamın Yurt İçinde İmalatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' 04.09.2013 tarihinde 28755 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Ana gündemi 'Enerji' olan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 26. toplantısı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Enerji Yöneticisi, Bina/Sanayi Etüt Proje sertifikalarının verilmesine başlanmıştır...
Ayrıntılar için tıklayınız...Enerji verimliliği hizmetlerini yürütmek isteyen tüzel kişilerin Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi(EVD) olarak yetkilendirilmesi ile ilgili değerlendirmelere ilişkin kılavuz ve ekleri yayınlandı...
Ayrıntılar için tıklayınız...


Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlası
(REPA)
Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası
(GEPA)
Biyokütle Enerjisi Potansiyel Atlası
(BEPA)
Hidroelektrik Enerjisi Potansiyel Atlası
(HEPA)
Jeotermal Enerjisi Potansiyel Atlası
(JEPA) - Çalışmalar devam etmektedir...
Dalga Enerjisi Potansiyel Atlası
(DEPA) - Çalışmalar devam etmektedir...

Tübitak Projeleri
Tübitak işbirliği ile düzenlenen yenilenebilir enerji projeleridir...
Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi
Ülkemizde rüzgardan üretilecek elektriksel gücün önceden tahmin edilmesine yönelik bir projedir...
Pilot Projeler
Pompaj depolamalı HES destekli rüzgar santralı Hibrit Enerji Projesidir...
Uluslararası Projeler
Uluslararası kuruluşlar işbirliği ile düzenlenen enerji projeleridir...
Dış Aydınlatmada LED Dönüşüm Projesi

Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP)
Gönüllü Anlaşmalar

Yap-İşlet-Devret (YİD) Santralleri