Uluslararası Sanayi Enerji Verimliliği ve Yönetimi Eğitimi 02-13 Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir...
Ayrıntılar için tıklayınız...Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Biyokütle Enerjisi Potansiyel Atlası (BEPA)’nın tanıtımı Sayın Bakanımız Taner YILDIZ tarafından 12/02/2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir...
Ayrıntılar için tıklayınız...
5. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı 8-11 Ocak 2014 tarihleri arasında İstanbul’da Gerçekleştirildi...
Ayrıntılar için tıklayınız...


Genel Müdürlüğümüz tarafından enerji verimli teknolojilerin kullanılması bağlamında Türkiye'de LED’li Yol ve Açık Alan Aydınlatmasına Geçiş ve Otomatik Sayaç Okuma Sistemi Projesi kapsamında LED ile sokak aydınlatması konusunda pilot projeler gerçekleştirilmiştir...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Türkiye’nin ilk Rüzgar İzleme ve Tahmin Merkezi(RİTM), Genel Müdürlüğümüz’de Bakanımız Sayın Taner YILDIZ’ın katılımıyla kamuoyuna tanıtıldı...
Ayrıntılar için tıklayınız...'Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Aksamın Yurt İçinde İmalatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' 04.09.2013 tarihinde 28755 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Ana gündemi 'Enerji' olan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 26. toplantısı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı...
Ayrıntılar için tıklayınız...

Tüm RES’lerin 'RİTM Bağlantı Teknik Özellikleri' yayınlandı...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Enerji Yöneticisi, Bina/Sanayi Etüt Proje sertifikalarının verilmesine başlanmıştır...
Ayrıntılar için tıklayınız...Enerji verimliliği hizmetlerini yürütmek isteyen tüzel kişilerin Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi(EVD) olarak yetkilendirilmesi ile ilgili değerlendirmelere ilişkin kılavuz ve ekleri yayınlandı...
Ayrıntılar için tıklayınız...


Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlası
(REPA)
Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası
(GEPA)
Biyokütle Enerjisi Potansiyel Atlası
(BEPA)
Hidroelektrik Enerjisi Potansiyel Atlası
(HEPA)
Jeotermal Enerjisi Potansiyel Atlası
(JEPA) - Çalışmalar devam etmektedir...
Dalga Enerjisi Potansiyel Atlası
(DEPA) - Çalışmalar devam etmektedir...

Tübitak Projeleri
Tübitak işbirliği ile düzenlenen yenilenebilir enerji projeleridir...
ENAR Projesi
Enerji Sektörü Araştırma - Geliştirme Projeleri Destekleme Programı...
Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi
Ülkemizde rüzgardan üretilecek elektriksel gücün önceden tahmin edilmesine yönelik bir projedir...
Pilot Projeler
Pompaj depolamalı HES destekli rüzgar santralı Hibrit Enerji Projesidir...
Uluslararası Projeler
Uluslararası kuruluşlar işbirliği ile düzenlenen enerji projeleridir...

Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP)
Gönüllü Anlaşmalar

Yap-İşlet-Devret (YİD) Santralleri

 
11.12.2014
  YEGM-TÜBİTAK Orta Öğretim Öğrencileri Proje Enerji Verimliliği Proje Yarışması...
09.12.2014
  2015 Yılında Düzenlenecek Olan Merkezi Sınav Tarihleri ve Sınav Ücretleri Belirlendi...
24.11.2014
  Kojenerasyon Tesisi Verim Belgesi ve Atık Isıdan Elektrik Üretimi Tesisi Değerlendirme Belgesi Başvuru Kılavuzu...
05.11.2014
  İlkokul ve ortaokul öğrencileri arasında resim ve öykü yarışmasının duyurusu MEB internet sitesinde yayınlanmıştır...
21.10.2014
  Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Üretilen Elektriğe Yenilenebilir Kaynaktan Elektrik Üretim Belgesi Verilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı Genel Müdürlüğümüz Tarafından Hazırlanmıştır...
30.09.2014
  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı...
19.09.2014
  Kojenerasyon ve Mikrokojenerasyon Tesislerinin Verimliliğinin Hesaplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı...
18.07.2014
  2014 Yılı 'Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması (SENVER – 15)' Duyurusu...
09.04.2014
  Teknik Etkileşim Analizi (TEA) İş Akışı...
Enerji Verimliliği Portalı
Enerji Verimliliği Forumu
Enerji Verimliliği Yetkili Kurum ve Kuruluşlar
Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi - TR - ING
Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu (EVKK)