Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmasının ardından yaptığı açıklamada, Bakanlığa geldikleri ilk günden beri çok yoğun bir mesai ortaya koyarak bir milat olan bu yarışma sürecinin bu kadar başarılı geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti....
Ayrıntılar için tıklayınız...
Avrupa Birliği Enerji Verimliliği Etiketleme Düzenlemelerinde Değişikliğe Gidiyor...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Yeşil Elektrik Anket Sonuçları...
Ayrıntılar için tıklayınız...


“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/1)” 26 Temmuz 2017 tarihli ve 30135 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir...
Ayrıntılar için tıklayınız...
RÜZGAR ENERJİSİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANLARI VE BAĞLANTI KAPASİTELERİNİN TAHSİSİNE İLİŞKİN YARIŞMA DUYURUSU...
Ayrıntılar için tıklayınız...
YEKA'DA GERİ SAYIM...
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) Rüzgar Enerji Santralleri (RES) Yarışması Teklifleri 27 Temmuz 2017 Tarihinde Alındı...
Ayrıntılar için tıklayınız...
24 TEMMUZ 2017 ENERJİ YÖNETİCİSİ, SANAYİ ETÜT-PROJE ve BİNA ETÜT-PROJE MERKEZİ SINAVLARI SONUÇLARI AÇIKLANDI...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Enerji Yöneticisi ve Etüt Projesi Sınavları 24 Temmuz 2017 Tarihinde Genel Müdürlüğümüzce Yapıldı...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Genel Müdürlüğümüzce, 03 – 21 Temmuz 2017 tarihleri arasında Sanayi Etüt-Proje Eğitimi başarıyla gerçekleştirilmiştir....
Ayrıntılar için tıklayınız...
Genel Müdürlüğümüzde Bölgesel Çevre Merkezi REC Türkiye tarafından 17 Temmuz 2017 tarihinde Düzenleyici Etki Analizi Eğitimi gerçekleştirilmiştir....
Ayrıntılar için tıklayınız...

Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması(SENVER–18)...
Ayrıntılar için tıklayınız...

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) Faaliyetleri...
Ayrıntılar için tıklayınız...

Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı...
Ayrıntılar için tıklayınız...

Sektörel Detaylı Etüt Metodolojisi Eğitimi Başladı...
Ayrıntılar için tıklayınız...

Enerji Yönetim Sistemleri Eğitimi Final Sınavı Gerçekleştirildi...
Ayrıntılar için tıklayınız...‘Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’ Kapsamında Sektörü Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı....
Ayrıntılar için tıklayınız...
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Uluslararası Sanayide Ve Binalarda Enerji Verimliliği Ve Yönetimi Eğitimi Açılış Toplantısı Yapıldı...
Ayrıntılar için tıklayınız...


Türkiye Cumhuriyeti ve Danimarka Krallığı Hükümeti arasında Stratejik Sektör İşbirliği kapsamında imzalanan “Enerji Verimli ve Düşük Karbon Salımlı Isıtma ve Soğutma Projesi”nin başlangıç toplantısı, Danimarka’nın Türkiye Büyükelçisi Sayın Svend Olling’in de katılımıyla 25 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirildi...
Ayrıntılar için tıklayınız...


IRENA Statüsü Türkçeleştirildi...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Kan Bağışı İle Yenilendi...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı 13.04.2017 Tarihli, 30037 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı ... ...
Ayrıntılar için tıklayınız...'Endüstriyel Sistemlerde Optimizasyon: Basınçlı Hava Sistemleri, Buhar Sistemleri, Fan Sistemleri ve Pompa Sistemleri' kitaplarının PDF versiyonlarına ilgili bağlantılardan ulaşabilirsiniz...
Ayrıntılar için tıklayınız...

'Milli Enerji ve Maden Politikası' Tanıtım Programı...
Ayrıntılar için tıklayınız...

Karapınar Yeka 1 Ges Yarışması Yapıldı ...
Ayrıntılar için tıklayınız...


Genel Müdürlüğümüz ve Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonu ve Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER)’nün katkılarıyla Nijer Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı’na yönelik güneş enerjisi uygulamaları hakkında eğitim programı düzenlenmiştir. ...
Ayrıntılar için tıklayınız...8. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı 11.01.2017 Çarşamba Saat 10:30'da Müsteşarımız Sayın Fatih DÖNMEZ Beyin ve Müsteşar Yardımcımız Sayın Abdullah TANCAN Beyin Açılış Konuşmaları İle Başladı...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Sunumlar için tıklayınız...
2016 Enerji Verimliliği Danışma Kurulu Toplantısı 28-29 Kasım Tarihlerinde Gerçekleştirildi...
Ayrıntılar için tıklayınız...
BMİDÇS 22. Taraflar Konferansı (COP 22) Bünyesinde Fas’ın Marakeş Kentinde 15-16 Kasım 2016 Tarihlerinde Genel Müdürlüğümüzün Organize Ettiği İki Ayrı Panel Düzenlendi ...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA)’nın 12. Konsey Toplantısı 1-2 Kasım 2016 tarihlerinde Abu Dabi/Birleşik Arap Emirlikleri’nde gerçekleştirildi...
Sunumlar ve ayrıntılar için tıklayınız...
Karapınar YEKA-1 GES projesinde Proje Tanıtım Toplantısı 27.10.2016 Tarihinde Şanghay'da Birçok Önemli FV Üreticileri ile Gerçekleşti...
Ayrıntılar için tıklayınız...
“Enerji Verimliliği Finansmanı ve Başarı Hikayeleri” Konulu Çalıştay 29 Eylül 2016 tarihinde gerçekleştirildi ...
Ayrıntılar için tıklayınız...
Türkiye Yıl Boyunca Yaz Saati Uygulamasında Kalacak Günaydınlığından Daha Fazla Yararlanırken, Diğer Yandan Enerji Tasarrufu Sağlayacak....


Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlası
(REPA)
Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası
(GEPA)
Biyokütle Enerjisi Potansiyel Atlası
(BEPA)

Tübitak Projeleri
Tübitak işbirliği ile düzenlenen yenilenebilir enerji projeleridir...
Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi
Ülkemizde rüzgardan üretilecek elektriksel gücün önceden tahmin edilmesine yönelik bir projedir...
Pilot Projeler
Pompaj depolamalı HES destekli rüzgar santralı Hibrit Enerji Projesidir...
Uluslararası Projeler
Uluslararası kuruluşlar işbirliği ile düzenlenen enerji projeleridir...
Dış Aydınlatmada LED Dönüşüm Projesi

Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP)
Gönüllü Anlaşmalar

Yap-İşlet-Devret (YİD) Santralleri
Enerji Verimliliği Portalı
Enerji Verimliliği Forumu
Enerji Verimliliği Yetkili Kurum ve Kuruluşlar
Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri
Kojenerasyon Tesislerinin Belgelendirilmesi
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi - TR - ING
Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu (EVKK)
Kamu Alımlarında Enerji Verimliliği Kriterleri
Enerji Verimliliği Göstergeleri
8.Enerji Verimliliği Forumu Sunumları